XX Niedziela zwykła – 20.08.2023

  • Post category:Ogłoszenia

W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Piusa X papieża,we wtorek NMP Królowej, w środę nowenna o 18 , pół godziny wcześniej adoracja w ciszy. We czwartek św. Bartłomieja apostoła, w sobotę NMP Częstochowskiej.

W przyszłą niedzielę jak zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o 11 chrzty dzieci.

Bóg zapłać za ofiary składane na poszkodowanych w powodzi na Słowenii w kwocie 3584 zł.

KOMUNIKAT Z OKAZJI ŚWIATOWYCH DNI MODLITW

O OCHRONĘ STWORZENIA

„Pochwalony bądź Panie mój”

W najbliższym czasie Kościół powszechny na całym świecie będzie się łączył w wspólnych obchodach Światowych Dni Modlitw o Ochronę Stworzenia przypadających corocznie 1 września. Dzień ten ustanowił Papież Franciszek w roku 2015, będącym jednocześnie rokiem ogłoszenia Encykliki „Laudato si’”. Pogłębiając świadomość odpowiedzialności za powierzone nam dary stworzenia, jak również związanych z tym wyzwań, pragniemy prosić Boga Stworzyciela, aby swoją łaską wspierał misję, którą nas obdarzył względem całego stworzonego świata, jak również przeprosić za nasze zaniedbania w tej materii. Tym samym zachęcam, by w naszych wspólnotach diecezjalnych, parafialnych i zakonnych przeżyć świadomie stanięcie przed Stworzycielem w łączności modlitewnej z Ojcem Świętym i całym światem. W tym samym czasie będziemy zanosić nasze modlitwy w łączności z Kościołem prawosławnym i innymi wspólnotami religijnymi na wszystkich kontynentach.

Serdecznie zachęcam do podjęcia różnych form aktywności w parafiach, wspólnotach, szkołach w czasie wspomnianego Dni Modlitw. Mogą one polegać na przykład na odprawieniu okolicznościowego nabożeństwa, wygłoszeniu kazań podejmujących wątek Boga Stworzyciela, przeprowadzeniu dedykowanej lekcji religii w szkole, wygłoszeniu konferencji przez zaproszonego prelegenta, zrealizowaniu spotkania formacyjnego w środowisku wspólnoty diecezjalnej i w jej parafiach, przeprowadzeniu wybranej inicjatywy na rzecz środowiska na terenie parafii itp. Okres wspomnianych Dni Modlitwy zakończymy wspomnieniem świętego Franciszka z Asyżu w dniu 4 października. Zapraszam serdecznie do zjednoczenia się w tym czasie we wspólnej modlitwie, bowiem poprzez poszanowanie dzieła stworzenia wyrażamy wdzięczną miłość i szacunek do samego Boga Stworzyciela.

Wychodząc naprzeciw tej zachęcie planujemy we wtorek wycieczkę w góry na Mogielnicę (najwyższy szczyt w Beskidzie Wyspowym). Szlak prowadzi z Zalesia (ok. 5 godzin). Trzeba zabrać suchy prowiant, coś do picia i czapkę na głowę. Najlepiej pojechać własnym pojazdem i zabrać bliskich. Wyjazd 8.30 spod kościoła. Są jeszcze wolne miejsca.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich do których należy siostra Dobrawa Adamczyk zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy nowego domu w Żabnie. Budowany dom łączy w sobie funkcje mieszkalną ( 7 sióstr) z funkcją opiekuńczo- leczniczą dla 20 sióstr chorych i starszych oraz dom opieki leczniczej jako dom dziennego pobytu dla 30 seniorów ( osób świeckich). Dlatego w przyszłą niedzielę na każdej mszy św. siostry podzielą się świadectwem życia a po mszach św. będą rozprowadzać dewocjonalia, książeczki, płyty oraz zbierać datki do puszek na ten cel.