Kościół parafialny w Żeleźnikowej Wielkiej wzniesiono w latach 1912-1921, (z przerwą na I Wojnę Światową)według projektu architekta Jana Sasa-Zubrzyckiego z Krakowa. Dzieło budowy kościoła rozpoczął ksiądz proboszcz Franciszek Słowiński, zaś ukończył jego następca, ks. Piotr Lewandowski. Świątynia została konsekrowana przez ks. Biskupa Leona Wałęgę 16 sierpnia 1921 r. Kościół został wymurowany z cegły z użyciem kamienia (na zewnątrz czerwoną cegłąfugowaną), w stylu neogotyckim „nadwilańskim”. Pokryty jest blachą miedzianą. Budynek jest jednonawowy, z kaplicami krzyżowymi po bokach, z dużą wieżą i małą wieżyczką na sygnaturkę. Wymiary wewnętrzne kościoła wynoszą: 426,14m2, zaś zewnętrzne 590,92 m2.

Polichromia świątyni wykonana została w dniach od 8 maja do 10 sierpnia 1957 r. przez artystę, malarza Pawła Mitka z Krakowa. Na sklepieniu prezbiterium umieszczone zostały symbole Najświętszego Sakramentu – winogrona i kłosy pszenicy, zaś na sklepieniu nawy głównej zostały umieszczone cztery Anioły symbolizujące cnoty kardynalne: roztropność (księga), sprawiedliwość (waga), wstrzemięźliwość (miara w naczyniu) i męstwo (miecz). Tapeta w prezbiterium przedstawia symbole starochrześcijańskie, zaś tapeta bocznych kaplic symbol Maryjny „cudowny medalik” Świętych Piotra i Pawła (klucze i miecz z palmą męczeństwa). Łuki filarów ozdobiono symbolami Różańca Św., siedmiu Sakramentów Świętych, siedmiu darów Ducha Św. oraz symbolami starochrześcijańskimi. Po bokach między łukami ukazano ośmiu Aniołów symbolizujących osiem błogosławieństw. Między łukami dolnymi, po prawej stronie, przedstawione zostały elementy symbolizujące Chrystusa Króla i jego kościół, tj.pelikan (Komunia Święta), papiestwo w Kościele i „Dobry Pasterz”, natomiast po lewej stronie Niepokalane Poczęcie, Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, Maryja-Pośredniczka Łask, Maryja-Współodkupicielka. Nad wielkimi drzwiami umieszczono symbole trzech cnót boskich (wiara, nadzieja i miłość) oraz wieniec chórów anielskich wysławiających Pana pieśnią i muzyką.

Ołtarz główny
Chrystus Miłosierny

Na ścianach bocznych świątyni przedstawione są wizerunki świętych. Po prawej stronie : św. Stanisław, św Jan Kanty, św. Władysław oraz św. Andrzej Bobola. Po lewej: św.Anna , św. Teresa , św. Zofia i św. Helena, zaś na ścianach prezbiterium : św.Józef i św. Jan Chrzciciel. Ciekawostką jest też, że malowanie polichromi było tzw. „kazeiną” tzn. farby rozpuszczano na serze świeżym. Na ścianach bocznych kościoła i nad ołtarzami bocznymi namalowane zostały obrazy na żądanie ówczesnego proboszcza, ks.Stanisława Kudeja. Są to „śluby Jana Kazimierza we Lwowie”-nad ołtarzem bocznym po lewej stronie, oraz „Hołd dla Chrystusa Króla”, składany przez polskich świętych: Świętego Wojciecha, Świętego Kazimierza, Świętego Jacka, Świętego Stanisława Kostkę, Świętą Kingę, błogosławioną Jolantę i błogosławioną Bronisławę-po stronie prawej.
Na ścianie po lewej stronie obraz Jezusa, błogosławiącego dzieci, objawienie Najświętszej Maryi w Lourdes (1858 r.), zaś po prawej Chrystus Miłosierny- „Jezu Ufam Tobie”, na tle panoramy wsi Żeleźnikowa i kościoła parafialnego oraz objawienie w Fatimie (1917 r.)

Trzy obrazy po prawej stronie kościoła ( Chrystus Król, Jezus Miłosierny, objawienie w Fatimie) namalował Tadeusz Jęczmieniowski. Polichromia została  poświęcona przezks. Biskupa Karola Pękalę w czasie odpustu parafialnego w 1957 r. Otwory okienne ubogacone są witrażami (poddane modernizacji w 1957 r.), które przedstawiają Matkę Bożą, św. Franciszka, św. Jadwigę, św. Michała , św. Cecylię z aniołkami -patronkę chóru, Abrahama oraz scenę ofiarowania Jezusa w świątyni. Na przełomie 1999-2000 r., z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Gawrona dokonano konserwacji i złocenia ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych.  Ponadto przeprowadzono gruntowne zmiany w prezbiterium (podniesienie posadzki,  położenie płytek marmurowych i schodów, ustawienie ambony i ołtarza soborowego z marmuru , nowe fotele dla księży i ławki dla lektorów i ministrantów) oraz odnowiono polichromię ścienną  i sklepienie kościoła. Poświęcenia odnowionych ołtarzy dokonał ks.Biskup Władysław Bobowski w czasie odpustu parafialnego w 2000 r. Świątynia posiada instalacje odgromową, instalację elektryczną (wymienioną w całym kościele w 1980 r.), napęd elektryczny dzwonów. Na zewnątrz Kościoła na fasadzie mozaika kolista przedstawiająca Św.Michała Archanioła Patrona naszej parafii.

Archanioł Michał
Święty Jan Paweł II
Święta Kinga

Są też piękne feretrony, pozłacane metalem i tak: Matki Boskiej-z jednej, Św. Józefa- z drugiej
Matki Boskiej Niepokalanej-figura
Serce Pana Jezusa-figura
Dzieciątko Jezus-figura
Chrystus Król-z jednej , Matka Boska- z drugiej
Św. Teresa- figura

W Kościele zainstalowana jest instalacja alarmowa. Wokół całego kościoła rozciąga się chodnik z kostki brukowej oraz ogrodzenie kamienno-metalowe (2011). W roku 1998 wykonano nowe schody główne i boczne przed kościołem, zaś rok później modrzewiowe stopnie do bocznych ołtarzy. W roku 2014 odnowiona została polichromia oraz położona nowa posadzka.