Siostra Dobrawa Adamczyk

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – Dębickie. Śluby zakonne złożyła 21 sierpnia 1984 roku. Aktualnie posługuje w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek w Dębicy.

Siostra Eliasza Olszowska

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Złożyła śluby zakonne 31 lipca 2014 roku. Aktualnie posługuje w Krakowie-Łagiewnikach w Wydawnictwie Misericordia.

Siostra Janina Majca

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Starowiejskie. Śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1985 roku. Aktualnie posługuje w Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

Siostra Janina Słaby

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Starowiejskie. Śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1975 roku. Aktualnie posługuje w Krosnej.

Siostra Noemi Smajdor

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 8 grudnia 1962 roku przyjęła śluby zakonne. Aktualnie posługuje w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu.

Biskup Józef Słaby

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela – Redemptoryści. Święcenia otrzymał 17 czerwca 1984 roku. Sakrę biskupią otrzymał 8 maja 2009 roku. Aktualnie biskup prałatury terytorialnej Esquel w Argentynie.

Śp. Ks. prof. Michał Drożdź

W dniu 15 czerwca 2023 roku zmarł śp. Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Msza święta w kościele parafialnym parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie w poniedziałek (19 czerwca) o godz. 18.00. Msza święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie we wtorek (20 czerwca) o godz. 11.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej w środę (21 czerwca) o godz. 12.00;/wcześniej o 11.30 różaniec/ a następnie ciało śp. Księdza Michała zostanie złożone na naszym cmentarzu w rodzinnym grobowcu.

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż urodził się 19 lutego 1958 roku w Nowym Sączu, jako syn Ferdynanda i Michaliny z domu Poręba. Pochodził z parafii Żeleźnikowa. Egzamin dojrzałości złożył w 1977 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 22 maja 1983 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafii Nowy Wiśnicz (w latach 1983 – 1985) i w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu (1985 – 1988). Następnie podjął studia specjalistyczne w Innsbrucku i Zurychu. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, w 2007 roku stopień doktora habilitowanego, a w 2020 roku tytuł profesora nauk społecznych. W latach 1993  – 1997  dyrektorem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”.  Od 1993 roku był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pełnił wiele funkcji i stanowisk: kierownika Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej, dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, dyrektora Akademickiego Centrum Medialnego oraz dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Był autorem wielu książek i licznych artykułów naukowych, członkiem zwyczajnym towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Ponadto sprawował obowiązki asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, delegata Biskupa Tarnowskiego do spraw Mediów, przewodniczącego Diecezjalnej Rady do spraw Mediów, sekretarza i skarbnika Tarnowskiego Koła Teologicznego, przewodniczącego Rady Programowej Radia Diecezjalnego RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, członka Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a także konsultora Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, konsultora Rady do spraw Mediów i Komunikacji Społecznej Konferencji Episkopatu Polski, członka Rady Programowej  TVP; przewodniczącego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 2001 roku godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W naszym kościele parafialnym przyjął chrzest; był do I komunii świętej.Tu służył przy ołtarzu jako ministrant; lektor;kleryk. Przeżywał w tej świątyni swoje prymicje i jubileusze kapłańskie. W tym roku skończył 65 lat życia i 40 lat gorliwej jakże pracy kapłańskiej. Człowiek wielkiej mądrości; kultury ;życzliwości; pełen poświęcenia dla sprawy Bożej; zawsze uśmiechnięty. Od 2 lat zmagał się z chorobą a jednak do końca aktywny. Często będąc w naszej parafii z nami się modlił ;a zawsze na odpust św. Michała Archanioła który jemu i Jego mamie patronował u nas był.

.

Ks. Franciszek Majca

10 stycznia 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie. Aktualnie jest proboszczem parafii Świętej Katarzyny w Langenzersdorf w powiecie Korneuburg na terenie Austrii.

Ks. Wiesław Majca

Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1984 roku. Aktualnie jest proboszczem parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Łukowicy.

Ks. Andrzej Rams

27 maja 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie. Aktualnie jest proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie.

Ks. Józef Nowak

Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku. Aktualnie posługuje w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Ks. Wiesław Maślanka

25 maja 1991 roku przyjął święcenia kapłańskie. Aktualnie jest proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gaboniu.

Ks. Grzegorz Legutko

Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1991 roku. Aktualnie proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie.

Ojciec Paweł (Stanisław) Lelito

Karmelita bosy. 24 maja 1990 roku przyjął świecenia kapłańskie. Aktualnie pracuje na Białorusi w Naroczy, gdzie jest proboszczem parafii Świętego Andrzeja Apostoła.

Ks. Janusz Skoczeń

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku. Aktualnie jest proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzesku.

Ks. Włodzimierz Skoczeń

30 maja 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie. Aktualnie pełni funkcję kapelana 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Ks. Mieczysław Górski

Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1993 roku. Aktualnie proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła w Szalowej.

Ojciec Zbigniew Skrzymowski

Towarzystwo Jezusowe (ojcowie Jezuici). 29 czerwca1994 przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie.Obecnie pracuje w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.

Ojciec Andrzej Skoczeń

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Święcenia kapłańskie otrzymał 10 grudnia 1995 roku. Aktualnie posługuje w parafii Ducha Świętego w Szczecinku.

Ojciec Maciej Słaby

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). 15 kwietnia otrzymał święcenia kapłańskie.Obecnie pełni funkcję proboszcza parafii Matki Bożej z Lourdes w Quilmes na terenie Argentyny.

Ojciec Stanisław Słaby

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 roku. Aktualnie jest proboszczem w parafii Chrystusa Odkupiciela w Manville na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ks. Leszek Michalik

29 maja 2004 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim.

Ks. Mirosław Świerk

Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2005 roku. Aktualnie jest wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu.

Ks. Maksymilian Lelito

otrzymał święcenia kapłańskie. Aktualnie studiuje w Rzymie we Włoszech.

Ks. Jarosław Sroka

Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2022 roku. Aktualnie posługuje w Mikluszowicach.

Śp. ks. Jan Skoczeń

Towarzystwo Jezusowe (Jezuici). Urodził się 16 maja 1912 roku, zmarł 13 maja 1979 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 22 lutego 1940 roku.

Śp. ojciec Antoni Skoczeń

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodził się 24 kwietnia 1919 roku, zmarł 16 listopada 1958. Otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1943 roku.

Śp. ojciec Wincenty Skoczeń

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodził się 12 lutego 1927 roku, zmarł 19 czerwca 1992. Otrzymał święcenia kapłańskie 20 czerwca 1954 roku.

Śp. ojciec Antoni Bazielich

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodził się 13 czerwca 1925 roku, zmarł 28 września 2006 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1949 roku.

Śp. ks. Piotr Sroka

Urodził się 8 czerwca 1968 roku, zmarł 9 lutego 2016 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1994 roku.

Śp. ojciec Michał Łukasik

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodził się 11 sierpnia 1934 roku, zmarł 15 września 2017 roku. Święcenia przyjął 26 czerwca 1960 roku.

Śp. ojciec Tadeusz Słaby

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodził się 3 kwietnia 1956 roku, zmarł 6 lipca 2018 roku. Święcenia przyjął 13 czerwca 1982 roku.

Śp. ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Urodził się 15 marca 1950 roku, zmarł 27 września 2019 roku. Święcenia otrzymał 2 czerwca 1974 roku.

Śp. ojciec Krzysztof Legutko

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Urodził się 26 lipca 11968 roku, zmarł 20 grudnia 2019 roku. Święcenia przyjął 8 czerwca 1996 roku.