Ks. Wiesław Skrabacz – proboszcz

Pochodzi z Parafii Matki Bożej Różańcowej w Łegu-Zamościu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1987 roku. W parafii od 2005 roku.

30.01.2022 został przyjęty w poczet kapituły kolegiackiej Przyjęcie w poczet Kapituły Katedralnej 30.01.2022

Ks. Piotr Kotarba – wikariusz

Pochodzi z Parafii Świętej Heleny w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2008 roku. W parafii od 27 sierpnia 2021 roku.