Na rok przed jubileuszem. 15.08.2020

JUBILEUSZ 100 – lecia kościoła i 750 lat parafii Żeleźnikowa Wielka

1. Świątynia pw. Św. Michała Archanioła w której się modlimy wzniesiona wysiłkiem ojców i praojców dzisiejszych parafian 15.08.2021 roku będzie mieć jubileusz 100 – lecie od konsekracji. Dokonał Jej 99 lat temu ówczesny bp Leon Wałęga. Tej naszej Uroczystości połączonej z 750 – leciem powstania naszej parafii i 100- leciem konsekracji przewodniczył będzie JE Ks. Bp Andrzej Jeż. Myślę, ze wysiłkiem całej wspólnoty parafialnej i ogromnej ofiarności udało się nam przygotować i świątynię oraz jej otoczenie; i kaplicę w Żeleźnikowej Małej i jej otoczenie do tych Uroczystości. Na tym pięknym zakątku Sądecczyzny w widłach Popradu i Kamienicy od ponad siedmiu stuleci kwitnie wiara tego pobożnego ludu, który go zamieszkuje. Historia naszej parafii w Żeleźnikowej Wielkiej sięga bowiem czasów św. Kingi gdzie tak blisko stąd w Starym Sączu założyła klasztor i w nim się modliła. Piękna jest historia tej ziemi spleciona z dziejami naszego narodu i Kościoła na przestrzeni wieków aż do współczesności ; czyli czasów św. Jana Pawła II i jego dziedzictwa, które jest nam tak bliskie. Dlatego też tę historię w symboliczny sposób upamiętniliśmy, umieszczając na ścianach zewnętrznych naszej świątyni mozaiki z postaciami św. Kingi i św. Jana Pawła II. Te dwie osoby spinają jakby klamrą historię dziejów naszej wspólnoty parafialnej. Kościół nasz jest murowany z cegły i kamienia z którego zbudowany był poprzedni kościół stojący „na górce” ponad świątynią. Zbudowany został w latach 1912 – 1921 wg projektu architekta Jana Sasa Zubrzyckiego w stylu nadwiślańskim neogotyckim. W oknach są witraże figuralne sławnej szkoły witraży Żeleńskich z Krakowa. W 1957r. wykonana została polichromia kościoła. W wyposażeniu świątyni są chrzcielnica z XVI w oraz ołtarze i ambona z nieco późniejszych czasów. Malowidła ścienne o bardzo bogatej ornamentyce. Wiele motywów biblijnych. Na uwagę zasługuje obraz „ Jezu Ufam Tobie” na bocznej ścianie. Są dwa dzwony jeden z nich z 1364 r. Także służą w grze organy piszczałkowe. 11 lat temu nasza parafia przeżywała piękną uroczystość prymicji biskupich o. Józefa Słaby , który został Pasterzem nowo powstałej diecezji w Patagonii w dalekiej Argentynie. Jest on drugim pochodzącym z tej Parafii po arcybiskupie Franciszku Wierzchleyskim z XIX wieku. Za sprawą historii jaka jest związana z naszym kościołem, poprzez kult św. Michała oraz zabytkowy charakter kościoła, świątynię naszą odwiedzają nie tylko wierni, ale i rzesze turystów odwiedzających Sądecczyznę.

2. Chcę zatem dziś na rok przed tymi ważnymi dla naszej wspólnoty parafialnej wydarzeniami nieco przybliżyć program naszych duchowych przygotowań a zarazem prosić parafian o podanie jakichś pomysłów co do przeżycia tego ważnego Jubileuszu. Zachęcam do współpracy na tym polu. Boleję nad tym, że są ograniczenia co do choćby spotkań w ramach Rady Parafialnej, Zespołu Synodalnego czy innych grup. Ale na ile możliwe każdy pomysł związany z uczczeniem tych wydarzeń będzie mile widziany. Musi to być bowiem dla każdego z nas szczególny czas aktywnego oczekiwania na modlitwie i refleksji choć sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas tak bolesnym doświadczeniem. Strona internetowa parafii teraz szczególnie będzie miejscem gdzie możemy wyrazić nasze oczekiwania oraz propozycje co do przezywania razem jako wspólnota parafialna tych ważnych wydarzeń.

3. Już w tym Jubileuszowym duchu chcemy przeżyć czas 9 – dniowej nowenny przed Uroczystością Odpustową patrona naszej świątyni św. Michała Archanioła. Będzie to już 15 raz jak tę nowennę odprawiamy. Modlić się będziemy po 3 dni stanami: dzieci, młodzież i dorośli. W tym roku w ramach nowenny w przededniu odpustu będzie I komunia 14 dzieci z naszej parafii. Te dni modlitwy nowennowej chcę by złączyć z zawierzeniem i opieką św. Michała Archanioła na trudny nasz czas trwającej pandemii. Mszę odpustową odprawi i Słowo Boże do nas skieruje w dniu odpustu wieloletni kapelan sióstr klarysek w Starym Sączu ks. dr Roman Stafin.

4. Dobrze będzie podkreślić nasz Jubileusz w kontekście choćby wystroju naszej świątyni z racji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Nasze modlitwy środowych nowenn do Matki Bożej i rożnych nabożeństw formować będziemy już od najbliższej środy w kontekście tych wydarzeń dla naszej parafii tak ważnych. Katechezy szkolne oraz homilie nawiązywać będą do czekających nas przeżyć .

5. Za rok tuz przed Uroczystościami będą misje święte w naszej parafii prowadzone przez o. Michaelitów. W tym czasie w naszej świątyni przez trzy dni misji będzie z nami figura św. Michała Archanioła z Gargano.

6. W kontekście naszej historii parafii warto by wrócić do modlitw i pieśni, które kiedyś rozbrzmiewały w naszej świątyni przez te 99 lat a dziś są zapomniane albo w pamięci naszych babć czy dziadków. Czas najwyższy by ich teksty często jeszcze dziś pamiętane przez osoby najstarsze zostały zapisane albo nagrane dla następnych pokoleń. Proszę o spisanie tych świadectw i wydobycie od swoich bliskich abyśmy nie zaprzepaścili tego wielkiego pięknego dziedzictwa po przodkach. Można je spisać albo nagrać a my będziemy publikować na stronie naszej parafii.

7. Jest gromadzony zbiór zdjęć i świadectw przeszłości kościoła i uroczystości które w nim były z ostatniego wieku. Tu prośba o udostępnianie swoich rodzinnych zbiorów. Jeśli ktoś takimi dysponuje chętnie pożyczymy aby zrobić zdjęcia tym pamiątkom i je za zgodą rodziny umieścić na stronie parafii.

8. Myślę, że izba regionalna, która ma ogromny zbiór z przedmiotów codziennego użytku naszych przodków to też piękne świadectwo naszej tu historii. Będziemy sięgać do kronik parafii i ogłoszeń z przeszłości aby odsłonić karty z życia parafii czy naszej wioski. Trzeba nam „ ocalić od zapomnienia” to piękne dziedzictwo, które jest podglebiem dla kultury, tradycji zwyczajów z których my wyrastamy.

9. Cieszę się , ze już wiele ukazało sie publikacji na temat naszej parafii: „ „Dziedzictwo kultury religijnej w parafii Żeleźnikowa Wielka”; „ Korpus wtraży ” z naszymi cennymi w kościele wydany przez Uniwersytet Jagielloński. Są wydania diecezjalne dotyczą ambon i chrzcielnic z naszej diecezji / z naszymi pięknymi włącznie /. Wyszła książka pt „ Powiat nowosądecki z lotu ptaka” z notką i zdjęciami naszego kościoła i historii. Za niedługo ukaże się album o kościołach z naszego regionu z wkładką jubileuszową o naszej parafii./ Można składać zamówienia w zakrystii czy kancelarii w cenie 90 zł. / Jest w opracowaniu już od dłuższego czasu piękna myślę monografia naszej gminy Nawojowa zapisana przez znanego historyka prof. Przemysława Stańko z Krakowa. Pamiętamy zapewne, że mieliśmy już drukowany kalendarz w Roku Miłosierdzia z malowidłami naszej świątyni. Też świece z kościołem i obrazem : „ Jezu Ufam Tobie”. Ostatnio z racji poświęcenia kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia” są jeszcze świece z wizerunkiem kaplicy oraz ołtarza głównego. Na okoliczność jubileuszów nas czekających był do nabycia kubek z witrażem św. Michała i naszym kościołem. Na stronie naszej parafii jest nagrany wywiad w formie filmowej mówiący o naszych jubileuszach oraz kościele. Ukazał się też jak pamiętamy w miesięczniku „ Sądeczanin”. Wiele też materiałów o naszej świątyni i kościele publikuje gminne pismo „ Przegląd Nawojowski”.

Kazanie ks. Proboszcza – I Komunia Św. wrzesień 2020

Wystawa ikon