You are currently viewing Procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Jak co roku w Święto Bożego Ciała nasza parafia udała się w procesję. Parafianie poszli w kierunku szkoły podstawowej. Ołtarze zostały przygotowane przez mieszkańców Myślca oraz Żeleźnikowej Małej, były one zlokalizowane: przy kościele, na parkingu w stronę szkoły, przy kapliczne na posesji Państwa Rogowskich i ostatni na szkolnym dziedzińcu.