XXXII Niedziela Zwykła -12.XI.2023

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętamy w modlitwie o naszych braciach i siostrach w wierze i wspieramy darem ofiarnym ich potrzeby.

Wczoraj przeżywaliśmy  105 rocznicę odzyskania niepodległości. W naszym kościele były gminne uroczystości z poświęceniem tablicy upamiętniającej ofiary I wojny światowej mieszkańców Żeleźnikowej. Tablica na naszym kościele z mieszkańcami Żeleźnikowej, Myślca i Poręby powstała 10 lat po odzyskaniu Niepodległości w 1928 r. Ówczesny proboszcz ks. Piotr Lewandowski w kronice parafialnej o tym wydarzeniu pisze : „ Kazałem sporządzić tablicę z marmuru na której są wyryte złotymi literami nazwiska tych z naszej parafii, którzy polegli na polach walki w czasie wszechświatowej wojny. Umyśliłem sobie żeby tak było zrobione, bo uważałem, że to się należy pamięci tych ludzi. Dzisiaj ciała ich leżą po szerokim świecie może nawet nie na poświęconej ziemi”.  Chcemy by pamięcią o nich był ten pomnik i kolejne tablice. I tak potem o ofiarach II wojny światowej czy poświęcony Żołnierzom Niezłomnym.  I tu z ust p. Naczelnika IPN dr Macieja Korkucia ku naszemu miłemu zaskoczeniu padła bardzo dla nas ważna obietnica, że na następną uroczystość 11 listopada za rok będą już gotowe dwie pozostałe tablice. Wtedy nastąpi Uroczystość poświęcenia całego „ Skweru Niepodległości”.  Był obecny wczoraj pracownik IPN  starszy specjalista mgr Jakub Ryba, który weryfikował wszelkie dane związane z osobami poległymi w I wojnie z Żeleźnikowej. Dziękujemy za obecność we wczorajszej uroczystości panu wiceministrowi obrony narodowej Arkadiuszowi Mularczykowi  z małżonką. Zaszczycili nas swoją obecnością:  pan Wójt gminy Nawojowa dr Stanisław Kiełbasa.  Rada Gminy Nawojowej na czele z przewodniczącym p. Józefem Mirkiem i sekretarzem Gminy p. Januszem Cabakiem, dzięki którym co podkreślam po raz kolejny mamy ten piękny skwer przy naszej świątyni. Dziękujemy Ks. Januszowi Michalikowi z Poręby.  Ks. Maksymilianowi Lelito za jakże wymowne i mocne wygłoszone Słowo Boże oraz księżom rodakom na ręce ks. Prałata Wiesława Majcy i byłym katechetom ks. Łukaszowi i ks. Dominikowi. Szczególne słowo wdzięczności ks. Piotrowi za organizacje tego wydarzenia wraz z LSO. Architektom panom Piotrowi Jędrzejczykowi z Nawojowej oraz panu Janowi Matrasowi z Nowego Sącza. Wszystkim wykonawcom, których tu przewinęło się wielu spośród pracowników gminy i naszych parafian; ofiarodawców; Orkiestrze i Strażakom z Nawojowej; Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury p. Janowi Kulpie.  Panu Kamilowi Olesińskiemu i grupie rekonstrukcyjnej. Przedstawicielom prasy:  Gościa Niedzielnego i Przeglądu Nawojowskiemu. Pocztom sztandarowym wszystkich szkół z terenu naszej gminy na ręce ich dyrektorów. Dzieciom, które pod kierunkiem nauczycieli z naszej szkoły przedstawiły program artystyczny. Dziękuje panu organiście Kamilowi i rodzinie p. Witowskich. Wyrażam wdzięczność wszystkim gościom i parafianom za wspólną modlitwę i wszelkie zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Pod tablicą jest podpis: Parafianie Żeleźnikowej Wielkiej. Myślę, że każdy z nas pod tą tablicą czuje się podpisany.

Jutro Uroczystości związane z modlitwą za Ojczyznę w kaplicy o 16 gdzie społeczność tamtej szkoły nas zaprasza. Będzie też wspólny śpiew pieśni patriotycznych.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności najstarsza mieszkanka Żeleźnikowej śp Rozalia Słaby. Polecajmy jej osobę Bożemu Miłosierdziu.

Za dwa tygodnie zjazd Rad Parafialnych w Tarnowie. Prośba serdeczna o ewentualne potwierdzenie udziału .

ZAPOWIEDZI – trzecie

Słaby Mateusz zam. Żeleźnikowa Wielka oraz Gwiżdż Beata zam. Porąbka Jurkowska;

Marek Lelito zam. Żeleźnikowa Mała oraz Patrycja Szewczyk zam. Niskowa

 Warunki zyskania odpustu zupełnego:

– nabożne odwiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłego;

– przyjąć komunię świętą;

– odmówić modlitwy: „ Ojcze Nasz” i „ Wierzę w Boga Ojca”;

– dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego;

Odpust można zyskać za jedną osobę zmarłą w ciągu dnia od 1 – 30 listopada. Także od południa Wszystkich Świętych i przez Dzień Zaduszny jeśli nawiedzimy kościół lub kaplicę np. na Małej.