You are currently viewing XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA  30.10.2022

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2022

  • Post category:Ogłoszenia

Przed tygodniem wybrana została Rada Parafialna na kolejną kadencję. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy na zaufane osoby z naszej wspólnoty.  Z wyboru parafian członkami Rady Parafialnej wg alfabetu zostali: pan Bogdański Stanisław; pani  Kurzeja Helena; pani Górowska Irena;  pan Nakielski Robert; pani Słaby – Ciemięga Paulina; pan Węgrzyn Tadeusz;  Z racji pełnionych funkcji pani Pierzchała Celina przewodnicząca parafialnego „ Caritas” oraz panowie szafarze eucharystii: Słaby Tadeusz oraz Zaczyk Jan.  Jako proboszcz zaproponowałem dwie panie, które nie były brane pod uwagę w wyborach to: pani Anna Buczek /prawnik/ z Wielkiej oraz pani Anna Prochowska /lekarz/  z Małej.  Także z racji wchodzącego nowego państwowego prawa cmentarnego poprosiłem panów Józefa Rogowskiego i pana Władysława Szmita, którzy w tych kwestiach od lat służyli       w parafii i swoim doświadczeniem na pewno pomogą swoją pracą w Radzie Duszpasterskiej na tym polu i nie tylko. Już dzisiaj zapraszam nową Radę Parafialną  na spotkanie za tydzień w przyszłą niedzielę o 17 na plebanię  Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim paniom i panom z poprzedniej Rady za naprawdę ogromne wsparcie jakie parafia miała z waszej bardzo odpowiedzialnej i owocnej pracy służąc naszej wspólnocie. Bóg zapłać!

Dziś  różaniec o 16 potem msza święta. Jutro zakończenie nabożeństw różańcowych.

Jutro organizujemy spowiedź przed  Uroczystością Wszystkich Świętych i zarazem I piątkiem miesiąca  w kaplicy od 15.30 zaś w kościele od 16.15.

We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych.  Msze do południa jak w niedzielę zaś po południu o 14.  Po mszy świętej w procesji udamy się na cmentarz.  Zwyczajem ostatnich lat pójdziemy od ołtarza w procesji po całym cmentarzu  czytając wypominki. Na cmentarzu tradycją lat ubiegłych złożymy składkę na potrzeby jego funkcjonowania. Proszę serdecznie panów z Rady Parafialnej o przeprowadzenie tej składki. Wieczorem o 19 różaniec na cmentarzu przygotowany przez młodzież. Prośba do kandydatów do bierzmowania o udział w tym nabożeństwie jako celebracji liturgicznej.  Przed cmentarzem kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

W środę Dzień Zaduszny. Msze święte o 7; 9.30 i 17. Wcześniej czytane wypominki.  Msza święta za wypominanych w naszym kościele.

W tym tygodniu wypada I czwartek; I piątek i   I sobota miesiąca listopada. Spowiadać będziemy w te dni rano przed mszami oraz przed nabożeństwami różańcowymi w kościele.

Przez cały ten tydzień zapraszamy na różaniec za zmarłych o 16.30; potem msza święta 17.

Odwiedzimy  w tym miesiącu chorych. Proszę zgłosić chorych w zakrystii lub w kancelarii.  Ja będę w piątek swój rejon ks. Piotr w sobotę.

Nie będzie zatem zbiórek aspirantów, ministrantów i lektorów w przyszłą sobotę.

W sobotę I miesiąca nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I tu uwaga! Różaniec z rozważaniem i modlitwą o 17!

W przyszłą niedzielę po rannej mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych.

We wszystkie niedziele listopada różaniec z wypominkami o 15.30.Wypominki roczne zwyczajem lat ubiegłych będą w niedzielę przed ranną mszą świętą oraz przed sumą a także przed mszą w kaplicy od I niedzieli adwentu. Bóg zapłać za ofiary składane z racji wypominek.

Jest prasa katolicka o tematyce związanej z przemijaniem.

Warunki zyskania odpustu zupełnego:

  – nabożne odwiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłego; 

– przyjąć komunię świętą;

 – odmówić modlitwy: „ Ojcze Nasz” i „ Wierzę w Boga Ojca”;

dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego;

Odpust można zyskać za jedną osobę zmarłą w ciągu dnia od 1 – 30 listopada. Także od południa Wszystkich Świętych i przez Dzień Zaduszny jeśli nawiedzimy kościół lub kaplicę np. na Małej.