XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2023

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś o 16 różaniec potem msza święta.

W dniu dzisiejszym Dzień Papieski na pamiątkę 45 rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na stolice Piotrową. Z tej racji po mszach świętych sposobność do wsparcia uczącej się młodzieży złożoną do puszek ofiarą.

W środę wspomnienie św. Łukasza apostoła patrona służby zdrowia. W modlitwie różańcowej  będziemy ich polecać Bogu przez orędownictwo Maryi.

W przyszłą niedzielę zaczniemy Tydzień Misyjny. Złożymy też dar ofiarny na ten cel.

 Zwyczajem lat ubiegłych składamy wypominki tak roczne jak jednorazowe. Prosimy o czytelne zapisanie osób zmarłych. W tych dniach wzmożonej pracy na cmentarzu zadbajmy o porządek na grobach naszych przodków. Od dziś do Uroczystości Wszystkich Świętych będą otwarte cały dzień na plebani toalety aby z nich skorzystać i ewentualnie też nabrać wody. Będzie też od jutra podstawiony pojemnik z wodą przy cmentarzu. Ubolewamy, że na naszym cmentarzu zdarzają się kradzieże kwiatów; zniczy i dochodzi do zniszczeń nagrobków. Skala tego problemu narasta. Apeluję do sumień nas wszystkich aby na świętym miejscu jakim jest cmentarz powstrzymać się od takich niegodziwych zachowań. Gdyby ktoś widział takie zachowania trzeba natychmiast reagować.

W ostatnią niedzielę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej na plebani. Ks. Proboszcz poinformował, że nowe prawo cmentarne mimo zapowiedzi nie zostało jeszcze procedowane. Zatem na pewno zajmie się tym już nowy sejm, w których to wyborach dziś uczestniczymy.  

  Na ręce Rady Parafialnej złożył ks. Proboszcz podziękowanie za zeszłoroczną składkę po domach w kwocie 75 tys. zł  z przeznaczeniem na : fotowoltaikę; pompę ciepła; wymianę grzejników w całym domu parafialnym; odnowienie wielu pomieszczeń; niektóre z tych pomieszczeń były malowane prawie 18 lat temu. Wykonana została nowa  szafa organowa w kaplicy, gdzie jak wiemy zainstalowane zostały ograny z kościoła.  Ostatecznie przygotowano do odbioru organy w kościele i w kaplicy, bo upływał czas dwóch lat od ich instalacji.  Ta kwota zebrana po domach przed rokiem nie wystarczyła na wszystkie te inwestycje. Ale była ogromnym zastrzykiem finansowym bez którego „ Ani rusz”. Powiem tak: na dziś parafia nie ma długu.   

 W perspektywie czekającej nas wizytacji ks. Biskupa  prawdopodobnie w Niedziele Bożego Miłosierdzia przedstawił proboszcz sytuację związaną z czekającymi nas  inwestycjami, które jeszcze chcielibyśmy podjąć w najbliższym czasie. Mówiłem z tego miejsca, że chcemy podjąć odnowę witraży. Korzystając z dotacji rządowych na zabytki złożyliśmy przygotowane przez pana Józefa Steca plan prac i kosztorys na tą inwestycję. W ubiegłym tygodniu gościliśmy p. Ryszarda Łobodę z Krakowa z zakładu witraży, który podjął się zrobienia programu konserwatorskiego naszych witraży. Gdy będziemy mieli potrzebną dokumentację wystąpimy do konserwatora zabytków o pozwolenie i zaakceptowanie tych prac. Zabytki też wezmą nadzór nad wykonaniem prac i ich odbiorem. Wszystkie te prace przygotowawcze musimy sfinansować z ofiar parafian i będziemy też mieć jak to zawsze jest wymagane wkład własny parafii w tę inwestycję. Opiewa ona na dziś na koszt 750 tys zł. Mamy zagwarantowane na dzień dzisiejszy dotację w kwocie 400 tys. zł. Liczymy ewentualnie na dalsze wsparcie rządowe. W pierwszej kolejności będzie remontowany witraż na chórze „ Św. Cecylia w gronie śpiewających aniołów”. W tle nasz parafialny kościół. Ma on równe 100 lat i jest najpóźniej zainstalowany ze wszystkich. Zaczynamy od niego bo jest najbardziej zniszczony. W efekcie końcowym będą też wymienione okna witrażowe i będzie oświetlony, aby efekt był widoczny od zewnątrz kościoła. Także da się odczuć zapewne efekt uszczelnienia okien, które będą mieć nowe ramy energooszczędne. Potem pójdą do prac konserwatorskich witraże z prezbiterium. One są najbardziej cenne. Projektował je Stefan Matejko bratanek sławnego malarza Jana Matejki. Wykonane zostały w pracowni Żeleńskich w Krakowie w latach 1916/17. Św. Franciszek zafundowany został przez ks. Franciszka Słowińskiego, który wszystkie witraże zlecił do wykonania tej pracowni.  Następny to Matka Boża. Po przeciwnej stronie mamy św. Jadwigę królową oraz patrona naszej świątyni św. Michała Archanioła.  Mamy jeszcze dwa witraże tzw figuralne przedstawiające ”Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni”  oraz ”Ofiarowanie Izaaka przez Abrahama”. Poza tym reszta witraży należy do tzw. dywanowych. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że  przez wiele lat zamówione witraże przeleżały w pracowni gdyż naszej parafii nie było stać na ich wykupienie. Ostatecznie ks. Piotr Lewandowski z parafianami zebrali potrzebne fundusze i witraże zdobią naszą świątynię.

          Kolejnym wyzwaniem jest realizacja jak widzimy  „ Skweru Niepodległości” z pomnikiem, który ma upamiętnić ofiary ludności pochodzącej z naszej parafii wojen poprzedniego stulecia. Już na 11 listopada ta inwestycja realizowana przez Gminę Nawojowa; Instytut Pamięci Narodowej oraz naszą wspólnotę parafialną ma mieć swój finał. Mam w ręku podpisany niedawno porozumienie w tej sprawie. Dyrektor oddziału IPN w Krakowie pan dr hab. Filip Musiał; Wójt Gminy Nawojowa pan dr Stanisław Kiełbasa; parafię reprezentuję ja  po uzgodnieniach na forum Rady Parafialnej. Wg wspólnych ustaleń na razie na dzień 6 listopada tego roku będzie  wykonana jedna tablica z brązu z ofiarami I wojny światowej. Mamy w umowie obiecane kolejne dwie tablice na dwa następne lata. / ofiar II wojny światowej oraz Żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej /. Ostatecznie wtedy dokonamy poświęcenia tego miejsca. W tym zaś roku w Rocznicę Odzyskania Niepodległości w czasie Gminnych uroczystości, które od wielu już lat są w naszym kościele przy pomniku chcemy złożyć kwiaty i znicze ; odbędzie się też Apel Poległych. Chcę dodać, że jeśli idzie o parafię nasz wkład w całość realizowanej inwestycji to 10 – 15 procent. Bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę podjętą na rzecz naszej parafii w tej inwestycji na ręce pani Anny Buczek; panów: Władysława Szmidta, Roberta Nakielskiego i Bogdana Sroki. Bóg zapłać! 

                    Czeka nas też duży wydatek związany z wymianą okien przed zimą w jadalni na plebani. Chcemy w ten sposób zamknąć sprawę ogrzewania budynku a wiemy jak to ważne w naszych domach gdzie szczelność okien daje ogromne oszczędności . / Mówiąc obrazowo przez okna ucieka dużo ciepła; niektórzy mówią że się grzeje ale wieś przy nieszczelnych oknach! /  Przed wizytacją w kościele chcemy wymienić starą paździerzową szafę na ornamenty liturgiczne szczególnie ornaty. / jaki jest jej stan proszę po mszy wychodząc zerknąć jak ktoś ma wątpliwości czy jest do zmiany/. W tym miejscu dziękuje pewnej rodzinie, która na ten cel dała drewno, które wnet pójdzie do suszarni.  

 Mam świadomość, że parafianie też się borykają  ze swoimi dużymi wydatkami  w kontekście swoich gospodarstw i podejmowanych inwestycji. Ale  ufam też, że  uda się nam jakoś i załatwić sprawy finansowe parafii.  Decyzją Rady Parafialnej  w najbliższym czasie panie i panowie z Rady z pomocą ludzi dobrej woli, którzy się zaangażują odwiedzając nasze domy z prośbą serdeczną o wsparcie tych kosztownych inwestycji.  Taka raz w roku składka po domach jest praktyką naszej parafii od dawna.  Z góry dziękuję za zrozumienie problemu. Bóg zapłać za każdy dar serca.   Zawsze mówiąc z tego miejsca przy tych inwestycjach byłem rozumiany a parafianie bardzo ofiarni.

Przedstawiona została Radzie Parafialnej i pozytywnie zaakceptowana propozycja ekonoma diecezji tarnowskiej, który sugeruje aby mieszkańcy osiedla plebańskiego przejęli drogi, które jak wiemy są własnością parafii. Działki te dostały sprzedane prze ks. Kanonika Gawrona już ok 30 lat temu. Serdecznie zapraszam z tego miejsca wszystkich członków Rady Parafialnej do wzięcia udziału w Kongresie Rad Parafialnych naszej diecezji, który będzie w Tarnowie 25 listopada w przededniu Uroczystości Chrystusa Króla.

We czwartek był pogrzeb w naszej świątyni śp. Michaliny Drożdż mamy księży Prałatów:  Alojzego i Michała. Polecajmy zmarłą Bożemu Miłosierdziu.  Dobry Jezu…