XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  01.10.2023

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś po mszy świętej o 9.30 procesja różańcowa wokół kościoła.

W tygodniu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o 17 w kościele zaś o 17 w kaplicy. Ze względu na dzieci zmieniamy po południu czas nabożeństw aby mogły przy widoku wrócić do domu. Bierzmy w ten czas rozpoczętego miesiąca października do ręki różaniec. Odmawiajmy w domach; może przy kapliczkach.

We czwartek I miesiąca modlimy się o dobre i liczne powołania do służby Bożej; w I piątek  miesiąca oddajemy cześć NSP Jezusa.

W tym dniu odwiedzi ks. Proboszcz chorych po uprzednim ich zgłoszeniu ze  swojego rejonu; w sobotę ks. Katecheta.

Spowiadać będziemy przed wszystkimi mszami codziennie. W piątek od 15.30 w kaplicy.  

W sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi.

W sobotę o 10 w Czarnym Potoku będzie spotkanie wszystkich nauczycieli naszej diecezji / jest program w przedsionku na tablicy ogłoszeń /.Gdyby byli chętni prosimy o kontakt. ks. Proboszcz ma jeszcze wolne miejsca. Mile widziani także nauczyciele emeryci.

 Zapraszam za tydzień o 17 w niedzielę wszystkich członków naszej Rady Parafialnej. Dodam, że na początku przyszłego roku czeka naszą parafię wizytacja Ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego. Z tej też racji młodzież naszej parafii w tym dniu wizytacji przyjmie sakrament bierzmowania w naszym kościele. W piątek klasy VIII i VII z racji przygotowania do bierzmowania będą prowadzić różaniec tu i w kaplicy.

W sobotę na godz. 11 zapraszamy na spotkanie wszystkich chłopców chcących zostać kiedyś ministrantami. W kaplicy we czwartek po nabożeństwie różańcowym. Także chętne dziewczynki i chłopców chcących śpiewać w zespole „ Aniołków św. Michała Archanioła” prosimy na próbę w środę o 16 w sali domu parafialnego. Mogą być już dzieci z I klas a nawet młodsze. Górnej granicy wieku nie ma; każdy może zacząć ze starszych również.

Jest do nabycia ciekawa książeczka o Maryjnych objawieniach w cenie 14 zł; są też kalendarze rolnicze po 29 zł.  

 Nasza parafia, przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Żeleźnikowej Wielkiej i Małej organizuje pomoc charytatywną dla Ukrainy. Tym razem pomagamy mieszkańcom miasteczka o nazwie Kozlivka w okręgu winnickim. Ks. Proboszcz tamtejszej parafii prosi przede wszystkim o żywność o długim terminie ważności oraz środki higieny i czystości. Zbiórka do 14 października 2023. Dary można składać w zakrystii lub w szkole.

Drugą taką inicjatywą jest zbieranie przez cały miesiąc od jutra na studnie w Afryce z tych telefonów, smartfonów, tabletów. Przy wejściu do zakrystii będzie wystawione na te rzeczy pudło. Dotąd z takich inicjatyw choćby zbierania zakrętek kiedyś sfinansowano 192 takie studnie.

Różańcowy marsz dla życia 8.10.2023