XXII Niedziela Zwykła -03.09.2023

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś po rannej mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych.

Wracamy od dziś do porządku mszy świętych niedzielnych już z mszą o 16. 

Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego mszą święta o 8 w kościele; o 9 w kaplicy. Życzymy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom obfitości Boże łaski na podejmowany trud naukowy i wychowawczy. Po nabożeństwie w kościele dalsza część w szkole. 

W liturgii  wspominamy św. Augustyna; we wtorek męczeństwo św. Jana Chrzciciela.

W środę nowenna do Matki Bożej o 18. Pół godziny wcześniej adoracja w ciszy.

We czwartek I miesiąca modlimy się o dobre i liczne powołania do służby Bożej na mszy o 18.

W piątek  Uroczystość Narodzenia NMP głównej patronki naszej diecezji. Msze święte rano o 7; w kaplicy o 17 i wieczorem o 18. W tym dniu poświęcimy na wszystkich mszach ziarno siewne. Z racji Uroczystości nie obowiązuje post.

W sobotę na Hali Łabowskiej jak co roku o godz. 12 msza święta w intencji oddziału Żandarmerii i jej kapelana ks. Władysława Gurgacza. Można tam wyjechać rowerem spod naszego kościoła o godz. 8.30. Zachęcamy również do wyjścia pieszo albo wyjazdu prywatnie samochodami, gdyż jedyny raz w roku można dojechać nawet pod  schronisko najlepiej przez Składziste skręcając przed Łabową.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Wychowania w Polsce. 

Nasz rodak ks. Maksymilian Lelito został mianowany zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Życzymy obfitych łask Bożych w tej bardzo odpowiedzialnej posłudze. Cieszymy się również, że z tej racji będzie mógł ks. Maksymilian często przebywać z nami służąc naszej wspólnocie parafialnej. W najbliższym czasie poprowadzi w ramach naszej nowenny przed uroczystością odpustową ku czci św. Michała Archanioła triduum dla dorosłych, które zapoczątkuje 9 – dniową nowennę.

  Zgromadzenie sióstr Służebniczek Dębickich, które zbierało w zeszłą niedzielę ofiary do puszek w kwocie 10 tys. 750 zł na budowę nowego domu w Żabnie serdecznie dziękuje. Siostry zapewniają o modlitwie w intencji ofiarodawców.

Bóg zapłać absolwentom rocznika 1973 r., którzy świętowali ukończenie SP w Żeleźnikowej Małej / rocznik ks. Prałata Wiesława Majcy/ za ufundowanie do kaplicy  3 pięknych ornatów na uroczystość Matki Bożej Fatimskiej. 

Prośba serdeczna o kwiaty do kościoła do rodzin: Słaby Maria; Julian Niemiec; Chebda Stanisław.                                                                                                              

Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie oraz mieszkańcy Bączej Kuniny zapraszają w przyszłą niedzielę 10 września 2023 roku na Ostrą, na Mszę Święta w intencji ŻOŁNIERZY –  PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI O GODZ. 14:00

Trwa rekrutacja na studia magisterskie z teologii na Wydziale  Teologicznym Sekcja w Tarnowie: do 18 września na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej oraz na 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli. Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.Szczegółowe informacje na stronie parafiiInformacje na stronie Wydział Teologiczny lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl.