UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 26.05.2024

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś Dzień Matki. Pamiętamy w modlitwie o naszych mamach prosząc o zdrowie i Boże dla nich błogosławieństwo; zmarłe polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Dziś o 16 nabożeństwo majowe; potem msza święta.

Zapraszamy  na nabożeństwa majowe w tygodniu w kościele o 18 zaś w kaplicy o 17.

We wtorek  odprawimy mszę święta przy kapliczce Matki Bożej Wspomożycielki na ścieżkach w Małej Żeleźnikowej.  

Wczoraj przy udziale dużej grupy wiernych co trzeba podkreślić modliliśmy się przy kapliczce Matki Bożej z Lourdes na ul. Ks. Gurgacza.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Pól godziny wcześniej adoracja w ciszy.

We czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po mszy o 9.30 procesja do czterech ołtarzy.  Zapraszamy na procesje także w oktawie dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia. Dzieci I komunijne w swoich strojach. Liturgiczną Służbę  Ołtarza.  Strażaków do baldachimu. Zabierzmy feretrony i chorągwie. Z Myślca dokąd pójdziemy zostaną one przewiezione już do kościoła samochodem. 

Nie będzie mszy o 11! Składka w Boże Ciało na hospicja i cele charytatywne.

W tygodniu procesje po rannych mszach o 7 oraz po 19 przez całą oktawę. W niedzielę procesja po mszy o 9.30.

W piątek Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny i ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe .

W sobotę I miesiąca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi. W niedzielę po rannej mszy zmiana tajemnic różańcowych.

Serdecznie dziękujemy rodzinie Antoniego i Zofii Lelito z Wielkiej; wczorajszym jubilatom Zofii i Stanisławowi Haza oraz jednej z anonimowych rodzin z Wielkiej za ofiarę złożoną na renowację witraży! Bóg zapłać.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp Stefania Michalik z Żeleźnikowej Wielkiej, której pogrzeb będzie dziś o godz. 13. Polecajmy zmarłą Bożemu Miłosierdziu.

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce  wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.  Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.                                                                                                                                      

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.                                                                                                         

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.                                                                            

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.                                                                                                                                                                

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów. Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl. Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych