REKOLEKCJE PARAFIALNE 2024

  • Post category:Ogłoszenia

16-20 marca

16 marca, SOBOTA – ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI

godz. 17.00     Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

Żeleźnikowa Wielka

godz. 07:00    Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 09:30    Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 11:00    Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 16:00    Gorzkie Żale z kazaniem rekolekcyjnym-„pasyjnym”.

                        Msza święta z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

Żeleźnikowa Mała

godz. 14.00     Gorzkie Żale z kazaniem rekolekcyjnym-„pasyjnym”.

                        Msza św. w kaplicy z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

Żeleźnikowa Wielka

godz. 8.00       Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 11:00    Nauka rekolekcyjna dla dzieci. Droga Krzyżowa dla dzieci.

godz. 17.00     Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 18:00    Wieczór uwielbienia dla wszystkich.

Żeleźnikowa Mała

godz. 9:00      Nauka rekolekcyjna dla dzieci. Droga Krzyżowa dla dzieci.

godz. 10:00    Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

Żeleźnikowa Wielka

godz. 8.00       Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 11:00    Nauka rekolekcyjna dla dzieci.

godz. 14:00-17:00Sakrament pokuty (przerwa od 15:30 do 16:00).

godz. 17.00     Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

Żeleźnikowa Mała

godz. 9:00      Nauka rekolekcyjna dla dzieci.

godz. 10:00    Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych.

godz. 16:00-17:00Sakrament pokuty.

Żeleźnikowa Wielka

godz. 8.00       Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

godz. 11:00    Msza św. dla dzieci z nauką rekolekcyjną.

godz. 12:30    Msza święta z kazaniem rekolekcyjnym i udzieleniem sakramentu chorych.(odwiedziny chorych w domach od 13:30 po uprzednim ich zgłoszeniu w kancelarii)

godz. 17.00     Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich.

Żeleźnikowa Mała

godz. 9:00      Nauka rekolekcyjna dla dzieci.

godz. 9:30      Msza św. dla dzieci i dorosłych.

                        Po Mszy świętej nauka rekolekcyjna dla dorosłych.