Droga Krzyżowa na Majdan 15.03.2024

  • Post category:Ogłoszenia

Ks. Proboszcz zaprosił na Drogę Krzyżową, by modlić się w intencji Ojczyzny jako jedna wielka rodzina. Spoglądając na krzyż, znak naszej wiary idziemy za Tym, który jest drogą, prawdą i życiem naszym i naszej Ojczyzny. Jeszcze bardziej brzmią w naszych sercach słowa narodowego wieszcza ” tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem” (dwuwiersz pochodzący z wiersza Karola Balińskiego). Rozważamy w ciszy i skupieniu zbawczą mękę. Chcemy dać świadectwo naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i oddać w Jego ręce naszą Ojczyznę. Modlimy się by nasza Ojczyzna mogła rozwijać się w spokoju a wokół nas wiele niepokoju. Prosimy Chrystusa i Jego Matkę o opiekę dla Polski.

„Mój mistrzu”

Rozważanie stacja VI

Taki kraj

Modlitwa