Intencje pogrzebowe zamówione na pogrzebie śp. ks. prałata Michała Drożdża

  • Post category:Ogłoszenia

od Mamy – x5
od siostry Teresy z rodziną
od Wójta Gminy Nawojowa z małżonką
od Rady Parafialnej – x2
od klasy 4F II LO w Nowym Sączu
od profesora wychowawcy Janusza Misia
od doktora Czesława Misia
od Janiny Słaby
od LSO z Żeleźnikowej
od Aleksandry i Michała Pierzchały
od Izabeli Dobotaicz Orkisz
od Piotra Gustka
od Rektora i społeczności akademickiej Akademii Tarnowskiej
od dyrekcji i pracowników Wydawnictwa „Biblos” Diecezji Tarnowskiej
od Kręgu Rodzin z Tarnowa -x5
od dyrekcji i pracowników radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz
od rodziny Damasiewiczów z Nowego Sącza
od Marii i Jerzego Sochojów
od Marii Miłkowskiej z dziećmi
od Danuty i Jana Skolniek
od Mieszkańców Myślca
od dyrekcji i nauczycieli I LO w Limanowej
od rodziny Gołąb
od Elżbiety Drożdż z rodziną -x2
od Joanny Skrzymowskiej
od Alicji i Adama Grzesik z Podegrodzia
od rodziny Słabych
od Samorządu Studentów UP JP II w Krakowie
od Aliny Kuczek
od studentów V roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej – x5
od studentów I roku Komunikowania Promocyjno Wizerunkowego
od członków Dziennikarskiego Koła Naukowego i Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka
od Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych UP JP II w Krakowie
od Janiny i Sylwestra Maśko
od Marii i Tomasza Pietrzyków z dziećmi Jagódką i Radkiem
od Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Tarnowie
od Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim
od Małgorzaty Podlasiewicz z rodziną
od studentów, doktorów i pracowników Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych UP JP II
od Teresy i Jana Słaby
od Teresy i Stanisława Radzik z Małej Żeleźnikowej
od rodziny Sieradzkich i Cempów
od rodziny Wójcików i Podgórskich
od kolegi ze Sz.P. Mariana Sroki
od Bolesława Barnacha
od Urszuli i Pawła Gołąb
od rodziny Michalików i Matusików
od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
od sekretariatu V Synodu
od kuzynki Wiesławy Piwowar
od Tadeusza Marczyka z Poręby
od Krystyny i Antoniego Skoczeń
od Franciszka Sroki z siostrami
od Marii i Mieczysława Gancarczyków
od dyrekcji i pracowników Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
od Aleksandry i Roberta Ślusarek
od Tadeusza i Elżbiety Słaby
od Wojciecha i Agaty Słaby
od rodziny Świerków
od Barbary i Tadeusza Mężyk
od Róży Tadeusza Mężyk
od rodziny Maciuszków
od Józefy i Piotra Dobosz z rodziną
od Jana Mężyka
od Bogdana i Stefanii Drożdż z rodziną
od Zofii Adama Klimontowskich z Korzennej
od kuzyna Adama
od Urszuli i Mieczysława Pawłowskich
od dyrekcji i pracowników Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
od doktorantki Joasi z rodziną
od doktorantki Ulki z rodziną
od absolwentów UP JP II: Ulki, Ani, Kamili, Igora, Sylwii, Kasi i Pauliny
od kościelnego Adama Witowskiego z rodziną -x2
od posła Patryka Wichra -x2
od Janiny Sroka
od Teresy i Władysława Michalików
od dyrektora i pracowników Sz.P . Nr.17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
od kuzynki Bernadetty Lelito
od Moniki i Mariana Borek z rodziną
od Marzeny i Krzysztofa Janisz z dziećmi
od siostry Janiny -x2
od Anny i Othmara Petteani -x2
od Anny Łatki z Nowego Sącza wraz z rodziną
od Rozalii Słaby z rodziną
od Stanisławy i Zbigniewa Łukasik z rodziną
od Ireny i Wojciecha Górskich
od Małgorzaty Matykiewicz-Kołodziej, dawnej uczennicy z Nowego Sącza
ok kleryków WSD w Tarnowie rocznik I
ok kleryków WSD w Tarnowie rocznik II
ok kleryków WSD w Tarnowie rocznik III
ok kleryków WSD w Tarnowie rocznik IV
ok diakonów WSD w Tarnowie
od Małgorzaty i Roberta Basista z rodziną z Krakowa
od kuzynki Zofii z mężem i rodziną z Nowego Sącza
od rodziny Martyków
od Edyty i Andrzeja Wardzałów
od Faustyny i Szymona
od Fudymów z Tarnowa
od Marii Dąbrowskiej z rodziną
od Magdaleny i Wojciecha Skoczeń z rodziną
od Małgorzaty i Krzysztofa Skoczeń
od Jana i Weroniki Sroka
od Krystyny i Józefa Oleś
od rodziny Urbańskich
od Czesława Michalik z rodziną