XI Niedziela Zwykła 18.06.2023

  • Post category:Ogłoszenia

 Dziś na mszy o 11 Jubileusz 25 – lecia kapłaństwa o. Macieja Słaby. Ponad 30 lat jest już poza rodzinnym domem w Argentynie pracując gorliwie tam na misjach. Gratulujemy i składając serdeczne życzenia Jubilatowi zapewniamy o modlitewnej pamięci. 

We wtorek pielgrzymka dziękczynna za sakrament bierzmowania do Narodowego Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanym.

W środę nowenna do Matki Bożej o 18; pół godziny wcześniej adoracja w ciszy.   

We czwartek przed wieczorną msza oraz w środę przed nowenną spowiedź dzieci z racji zakończenia roku szkolnego. W piątek uroczyste zakończenie roku szkolnego na Mszy o 8 w kościele parafialnym dla SP w Żeleźnikowej Wielkiej oraz o 9 w kaplicy dla SP w Żeleźnikowej Małej.

W przyszłą niedzielę z racji ostatniej miesiąca na mszy o 11 uroczysty chrzest dzieci. 

 W przyszłą niedzielę przechodzimy na wakacyjny porządek mszy świętej. W soboty będzie tylko msza wieczorna o 18 z liturgią niedzielną. Przez całe wakacje już od przyszłej niedzieli nie będzie mszy  w niedzielę po południu!  

W czasie mojej nieobecności proszę wszystkie sprawy kancelaryjne załatwiać przez ks. Piotra naszego katechetę.  

Bardzo się cieszymy z licznego udziału wiernych w procesjach oktawy Bożego Ciała. A już szczególnie dziękujemy rodzicom za przyprowadzenie dzieci na czwartkowe zakończenie oktawy kiedy otrzymały specjalne błogosławieństwo.

Jest prasa katolicka .

35 intencji za zm. Józefę Szarowską odprawi ks. Maksymilian Lelito.  25 intencji za zm. Annę Piętka odprawia w tym czasie o. Maciej.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Maria Węgrzyn z Myślca. 2 msze gregoriańskie z zamówionych na pogrzebie za zmarłą odprawi ks. Grzegorz Legutko.

Zmarł śp. Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W dniu 15 czerwca 2023 roku zmarł śp. Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Msza święta w kościele parafialnym parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie w poniedziałek (19 czerwca) o godz. 18.00. Msza święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie we wtorek (20 czerwca) o godz. 11.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej w środę (21 czerwca) o godz. 12.00;/wcześniej o 11.30 różaniec/ a następnie ciało śp. Księdza Michała zostanie złożone na naszym cmentarzu w rodzinnym grobowcu.

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż urodził się 19 lutego 1958 roku w Nowym Sączu, jako syn Ferdynanda i Michaliny z domu Poręba. Pochodził z parafii Żeleźnikowa. Egzamin dojrzałości złożył w 1977 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 22 maja 1983 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafii Nowy Wiśnicz (w latach 1983 – 1985) i w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu (1985 – 1988). Następnie podjął studia specjalistyczne w Innsbrucku i Zurychu. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, w 2007 roku stopień doktora habilitowanego, a w 2020 roku tytuł profesora nauk społecznych. W latach 1993  – 1997  dyrektorem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”.  Od 1993 roku był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pełnił wiele funkcji i stanowisk: kierownika Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej, dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, dyrektora Akademickiego Centrum Medialnego oraz dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Był autorem wielu książek i licznych artykułów naukowych, członkiem zwyczajnym towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Ponadto sprawował obowiązki asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, delegata Biskupa Tarnowskiego do spraw Mediów, przewodniczącego Diecezjalnej Rady do spraw Mediów, sekretarza i skarbnika Tarnowskiego Koła Teologicznego, przewodniczącego Rady Programowej Radia Diecezjalnego RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, członka Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a także konsultora Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, konsultora Rady do spraw Mediów i Komunikacji Społecznej Konferencji Episkopatu Polski, członka Rady Programowej  TVP; przewodniczącego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 2001 roku godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

W naszym kościele parafialnym przyjął chrzest; był do I komunii świętej.Tu służył przy ołtarzu jako ministrant; lektor;kleryk. Przeżywał w tej świątyni swoje prymicje i jubileusze kapłańskie. W tym roku skończył 65 lat życia i 40 lat gorliwej jakże pracy kapłańskiej. Człowiek wielkiej mądrości; kultury ;życzliwości; pełen poświęcenia dla sprawy Bożej; zawsze uśmiechnięty. Od 2 lat zmagał się z chorobą a jednak do końca aktywny. Często będąc w naszej parafii z nami się modlił ;a zawsze na odpust św. Michała Archanioła który jemu i Jego mamie patronował u nas był.  Na ręce mamusi pani Michaliny Drożdż oraz siostry Teresy z rodziną składam imieniem naszej parafii oraz swoim głębokie słowo współczucia. Z intencji mamy w 7 dniu śmierci będzie w naszym kościele msza za zm. Ks Prałata Michała we czwartek o 18; zaś od siostry Teresy z rodziną w 30 dniu śmierci.

 Polecajmy naszych zmarłych  Bożemu Miłosierdziu…

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami Rady Parafialnej do połowy czerwca daliśmy sobie czas do przemyślenia potrzeby budowy kaplicy na cmentarzu. Złożono przez prawie pół roku na ten cel: 20 tys zł ks Proboszcz i 10 tys zł wpłynęło na początku czerwca od firmy „ Antocel ”. Bóg zapłać za tę ofiarę. Daliśmy wyraz po głębszym przemyśleniu, że ta inwestycja nie jest w naszych realiach możliwa. Na pewno ja jako proboszcz już budowy kaplicy w moich planach parafialnych dokąd będzie mnie dane tu być definitywnie nie biorę pod uwagę. Temat uważam za zakończony. Myślę, że podjęty temat znalazł na dzisiaj najlepszy koniec z możliwych przy uwzględnieniu wszystkich  „ za „ i „ przeciw „ . Nasza świadomość dojrzała zapewne; refleksja była potrzebna i decyzja jaką przez brak składanych ofiar na ten cel jest dla mnie dowodem tylko, że mamy takie samo zdanie co do podnoszonej kwestii budowy kaplicy. Za to dziękuję.

ZAPOWIEDZI – pierwsze

Marszałek Mateusz zam. Nowy Sącz oraz Katarzyna Legutko zam. Żeleźnikowa Wielka;

Łukasz Obrzut zam. Nowy Sącz oraz Teresa Błaszczyk zam. Żeleźnikowa Wielka;

Dominik Maśko zam. Myślec oraz Justyna Mól zam. Stary Sącz;