Występ chóru „Cantate Domino” 10.12.2023

  • Post category:Ogłoszenia

Po raz pierwszy w Parafii Żeleźnikowa wybrzmiał AKATYST – słynny, a jednocześnie najstarszy hymn ku czci Bogurodzicy, wykonany przez Chór CANTATE DOMINO z Olszanki, pod batutą Bogdana Hazy.

Treść hymnu koncentruje sie wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa.Pozdrowienia, wezwania litanijne, rozpoczynają się od słowa “chaire” (witaj, bądź pozdrowiona, raduj się). Kolebką tej twórczości było przede wszystkim Bizancjum. Hymn ten jako oficjum wotywne na cześć Bogurodzicy do dziś jest uroczyście celebrowany.

Hymnu można wysłuchać Tutaj