WNIEBOWSTĄPIENIE  12.05.2024

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś Wniebowstąpienie Pańskie. Cieszymy się obecnością i wspólną modlitwą w naszej wspólnocie parafialnej z ks. biskupem Stanisławem Salaterskim w ramach naszej wizytacji kanonicznej. Dziś po rannej mszy prosimy   o pozostanie na spotkanie z Ks. Biskupem dorosłych; róże różańcowe; Rycerstwa Niepokalanej; Caritas.  Po mszy o 9.30 spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza  oraz z młodzieżą, która przyjęła sakrament bierzmowania. Po mszy o 11 prośba do dzieci aby też były obecne na przyjęcie słowa dla siebie. Tak zespoły dziecięce a także kolędnicy misyjni.

Zapraszamy  na nabożeństwa majowe w kościele o 18 zaś w kaplicy o 17.  

Jutro w liturgii wspomnienie NMP z Fatimy; we wtorek wspominamy św. Macieja apostoła; we czwartek  św. Andrzeja Bobolę  patrona Polski. Patronuje on naszemu ks. bp Ordynariuszowi Andrzejowi Jeżowi.  Ogarniamy naszego pasterza diecezji  modlitwą i składamy serdeczne życzenia.

W sobotę wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego pochodzącego z niedalekiego nam Podegrodzia.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Bóg zapłać za  złożenie dziś składki na  pokrycie finansowe ogrzewania kościoła; kaplicy w Małej oraz domu parafialnego.

W tym tygodniu jednocześnie na stronie naszej parafii oraz gminy Nawojowa ogłoszony zostanie przetarg na realizacje renowacji naszych witraży. Po miesiącu zostanie podpisana umowa z jedną z firm i do końca tego roku te prace zostaną wykonane pod okiem konserwatora zabytków. Chcę dodać, że kwota na jaką dostaliśmy dofinansowanie nie zależy od któregokolwiek proboszcza ale decyzji rady gminy, która środkami dysponuje.                                                          

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.  

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej  i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie  w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru  w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem  a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»”  W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca. Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski .       

     Bardzo serdecznie prosimy Ks. Biskupa o udzielenie nam błogosławieństwa.

Informacja

Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej zaprasza w przyszłą niedzielę 19 maja br.

na    Zielone Świątki w Nawojowej.

Początek  o godzinie 14:00 na estradzie plenerowej  ul. Lipowa 3 /stadion sportowy/, w programie m.in. konkursy; pieśni Maryjnych i konkurs tańca ludowego, występy zespołów regionalnych, kiermasze i wystawy. Szczegóły na afiszach i stronie internetowej gok.

Organizatorzy serdecznie zapraszają.