O. Michał Łukasik CSsR, przyszedł na świat 11 sierpnia 1934 r. w Żeleźnikowej
w rodzinie Michała i Marii.
Od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem.
Mimo wojny i trudności w kontynuowaniu nauki w czasach tuż po wojnie pragnienie to pozostało żywe, dlatego w 1950 r. rozpoczął edukację gimnazjalną w juwenacie redemptorystów w Toruniu.
Następnie odbył nowicjat w Tuchowie i 31 sierpnia 1953 r. złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela.
Kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.
Dnia 2 sierpnia 1958 r. złożył profesję wieczystą,
a 26 czerwca 1960 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego.
Ukończył tirocinium pastoralne w Krakowie (1961) i pracował jako misjonarz i rekolekcjonista.

Przebywał w domach zakonnych w Tuchowie (1961-62),
Gdyni (1962-64),
Skarżysku-Kamiennej (1964-69),
Zamościu (1969-72),
Głogowie (1972-1977).

W roku 1977 został skierowany ponownie do Gdyni, gdzie pracował jako misjonarz,
a następnie pełnił posługę kapelana szpitala miejskiego w Gdyni (1978-2008) oraz kapelanem w domu zakonnym sióstr miłosierdzia.
Jako emeryt pomagał w posłudze duszpasterskiej redemptorystów w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka.

Zmarł w Gdyni 15 września 2017 r.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.