W dniu 14 marca 2009 Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił naszego rodaka- Ojca Józefa Słabego biskupem prałatury terytorialnej Esquel w Argentynie.
Ksiądz Proboszcz w imieniu Parafian i swoim własnym pogratulował O. Józefowi w czasie rozmowy telefonicznej.
Biskup nominat serdecznie podziękował za pamięć i prosił o przekazanie pozdrowień dla całej parafii.
Jak mówił ks.Proboszcz w dniu dzisiejszym: „O.Józef planował przyjazd do Polski w maju tego roku. W związku z Ingresem Biskupim w dniu 8 maja przyjazd ulegnie opóźnieniu.
Ks. Proboszcz złożył serdeczne gratulacje rodzicom ks. biskupa nominata Państwu Józefowi i Emilii Słaby i całej rodzinie.

O. Józef Słaby urodził się 1 marca 1958 roku w Żeleźnikowej Wielkiej jako drugie dziecko Józefa i Emilii Słabych. Ma dziewięcioro rodzeństwa, a dwóch jego braci jest również kapłanami. Jako dziecko uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej, po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu.

W roku 1977 wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.
Pierwsze śluby zakonne złożył w święto Ofiarowania Pańskiego w roku 1979, cztery lata później 15 sierpnia 1983 złożył śluby wieczyste.
Po ukończeniu studiów przyjął z rąk ks. bp. Jerzego Ablewicza święcenia kapłańskie 17 czerwca 1984 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie.

Na początku roku 1985 wyjechał do Argentyny gdzie rozpoczął pracę w Quilmes. Tam opiekował się klerykami studiującymi w Wyższym Seminarium Duchownym w La Plata. Równocześnie prowadził budowę domu Studenta u Redemptorystów w La Plata, którego oficjalne otwarcie odbyło się 15 sierpnia 1989 roku. Od 1992 r. był wikariuszem, a następnie w latach 1993-1995 proboszczem w parafii San Vincente w diecezji Puerto Iguazu. Później pełnił obowiązki przełożonego wspólnoty redemptorystów w Quilmes, równocześnie sprawując godność proboszcza oraz był odpowiedzialny za szkoły parafialne św. Alfonsa i Matki Bożej z Lourdes ( od 1996 do 2004). W tym samym czasie został członkiem zwyczajnym Rady Wiceprowincji Resistencia i wikariuszem wiceprowincjała. W roku 2005 został wybrany przez swoich współbraci na przełożonego Wiceprowincji Resistencia, funkcję tę pełnił do 2007 roku.

Od roku 2008 jest koordynatorem wspólnej misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i Wiceprowincji Resistencia w Esquel w Patagonii. Pełni tam funkcję przełożonego wspólnoty redemptorystów i proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej.
Dnia 14 marca 2009 roku Papież Benedykt XVI mianował Ojca Józefa biskupem nowopowstałej Prałatury Esquel.
Sakrę biskupią przyjmie 8 maja w katedrze Najświętszego Serca Jezusa w Esquel.

Prałatura Esquel