I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2022

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś I niedziela Adwentu. Na mszy o 11 uroczysty chrzest dzieci.

Po raz pierwszy czytamy wypominki roczne. Prośba aby zwrócić uwagę czy nie ma błędów.

Od jutra zaczynamy roraty o 6.45 w kościele oraz o 16 w kaplicy.  Wcześniej śpiew Godzinek ku czci Matki Bożej. Prośba do rodziców o pomoc dzieciom w zorganizowaniu  lampionów na roraty. Dzieci też niech przygotują już na jutro swoje postanowienia adwentowe i złożą w koszyczku przed ołtarzem.

W środę  wspominamy   w liturgii św. Andrzeja Apostoła.  W czasie adwentu nie będzie nowenn do Matki Bożej! Zwyczajnie jesteśmy na roratach w tym okresie.

W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.   W te dni msze również o 17. We czwartek modlić się będziemy o dobre i liczne powołania do Służby Bożej. W piątek msze święte ku czci NSPJ.

Spowiadać będziemy we wszystkie dni przed rannymi i wieczornymi mszami. W kaplicy spowiedź od 15.15 potem mszą o 16.

Nie będzie odwiedzin chorych w tym dniu z racji późniejszych nieco odwiedzin przedświątecznych.

W sobotę z racji I soboty nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o 17. Różaniec; oraz potem msza święta.

W niedzielę I miesiąca zmiana tajemnic różańcowych dla dorosłych po rannej mszy świętej.   

Zachęcamy do  lektury prasy katolickiej o tematyce adwentowej. W „ Gościu Niedzielnym” piękny kalendarz ścienny z wizerunkami świętych na każdy miesiąc w cenie 8 zł z gazetą. Są już  do nabycia świece wigilijne po 8 zł. Są w zakrystii „ chlebki miłosierdzia” i jest ich dużo. Gdyby można zabrać te chlebki do domu a w tygodniu na roraty przynieść po 8 zł za nie to będziemy wdzięczni. Można również zabrać z zakrystii torby papierowe na ewentualne dary dla potrzebujących.

Bóg zapłać za nowe figury do szopki zafundowane przez Włodzimierza i Małgorzatę Marczyk z Myślca oraz za pracę w kancelarii pani Paulinie Ciemięga – Słaby.

Zbliża się św. Mikołaj i chce się spotkać tym razem ze wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w parafii. Zaczynając od Rady Parafialnej; grupy młodzieży;  przez Liturgiczną Służbę Ołtarza; zespoły „ Skierki” ; „ Aniołki św. Michała” .  W tym roku zapraszamy wszystkich do kina „ Sokół” w Nowym Sączy na film „ Prorok” o bł. Księdzu Kardynale Stefanie Wyszyńskim w dniu 10.12.2022. Proszę wszystkich do skorzystania za darmo  z tej oferty włącznie    z biletem i dojazdem. Dzieci też muszą nam dostarczyć zgodę rodziców. Prośba aby zapisując się już być zdecydowanym na wyjazd. Zapisy do najbliższej soboty u ks. katechety. Wchodzi też w grę opcja krótkiego zwiedzania miasta w 730 -lecie jego lokalizacji pod przewodnictwem ks. Piotra, który stąd pochodzi.

W tym tygodniu panowie kościelni będą roznosić opłatki. Zostaną poświęcone dzisiaj po rannej mszy świętej. Przy tej okazji serdecznie dziękuję za ich gorliwą posługę dla naszej wspólnoty parafialnej.

Słowo Episkopatu Polski     

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

https://www.gosc.pl/doc/7945104.Rada-Stala-Episkopatu-w-obronie-sw-Jana-Pawla-II-dokument