XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA  29.10.2023

  • Post category:Ogłoszenia

Dziś  różaniec o 16 potem msza święta.

We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych. We wtorek organizujemy spowiedź przed  Uroczystością Wszystkich Świętych i zarazem I piątkiem miesiąca  w kaplicy od 15.30 zaś w kościele od 16.15.

We środę Uroczystość Wszystkich Świętych.  Msze do południa jak w niedzielę zaś po południu o 14.  Po mszy świętej w procesji udamy się na cmentarz.  Zwyczajem ostatnich lat pójdziemy od ołtarza w procesji po całym cmentarzu  czytając wypominki. Na cmentarzu tradycją lat ubiegłych złożymy składkę na potrzeby jego funkcjonowania. Proszę serdecznie panów z Rady Parafialnej o przeprowadzenie tej składki. Wieczorem o 19 różaniec na cmentarzu przygotowany przez młodzież. Prośba do kandydatów do bierzmowania o udział w tym nabożeństwie jako celebracji liturgicznej.  Przed cmentarzem kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie.  

We czwartek Dzień Zaduszny. Msze święte o 7; 9.30 i 17. W kaplicy o 16. Wcześniej czytane wypominki.

W tym tygodniu wypada I czwartek; I piątek i I sobota miesiąca listopada. Spowiadać będziemy w te dni rano przed mszami oraz przed nabożeństwami różańcowymi w kościele. 

  Przez cały ten tydzień zapraszamy na różaniec za zmarłych o 16.30; potem msza święta 17.

 Odwiedzimy  w tym miesiącu chorych. Proszę zgłosić chorych w zakrystii lub w kancelarii.  Ja będę w piątek swój rejon ks. Piotr w sobotę.   Nie będzie zatem już spotkania kandydatów do bierzmowania ani zbiórek aspirantów, ministrantów i lektorów w przyszłą sobotę.

W sobotę I miesiąca nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I tu uwaga! Różaniec z rozważaniem i modlitwą o 17! 

W przyszłą niedzielę po rannej mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych.

 We wszystkie niedziele listopada różaniec z wypominkami o 15.30.

Wypominki roczne zwyczajem lat ubiegłych będą w niedzielę przed ranną mszą świętą oraz przed sumą a także przed mszą w kaplicy od I niedzieli adwentu. Bóg zapłać za ofiary składane z racji wypominek . Także za ofiary na nasze potrzeby parafialne z Wielkiej Żeleźnikowej; Małej Żeleźnikowej i Myślca. Również osobom które podjęły trud chodzenia po domach.

W piątek w dniu 25 rocznicy śmierci ks. Jana Czuby w naszych szkołach w parafii odbył się konkurs o tym naszym misjonarzu w którym wzięło udział 16 osób. W Tarnowie będzie nas reprezentował w dalszym etapie Oliwier Rogowski z kl VII z Wielkiej i Jakub Cabała z Małej, którzy okazali się najlepsi. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Już dziś zwracam się z ogromną prośbą do Rady Parafialnej aby wziąć udział w forum Rad Parafialnych, które odbędzie się 25 listopada / za 4 tygodnie / w Tarnowie. Gdyby ktoś miał przeszkodę to proszę o zgłoszenie u mnie w tym tygodniu. Myślę, że wszystkim taki dzień refleksji nad parafią i czas modlitwy będzie bardzo przydatny. Trzeba nam bowiem z pewnym wyprzedzeniem zgłosić u organizatorów nasz udział.

Widzimy postęp w pracach na skwerze Niepodległości przy kościele. Wczoraj założono granit na postument pomnika i zainstalowane zostały „ pylony”. W tym miejscu serdecznie dziękuję za bezinteresowną pracę  panom Bogdanowi Sroka, Krzysztof Oleś, Rafał Majca,  Władysław Szmid, Piotr Szmid, Tomasz Wójtowicz, Adam i Jakub Witowski, Tadeusz Słaby i  Mirosław  Strzelec. Jutro dalszy ciąg prac aby na 11 listopada przygotować docelowo to miejsce kiedy poświęcona zostanie jedna z tablic ofiar I wojny światowej.

Jest prasa katolicka o tematyce związanej z przemijaniem. Zachęcamy do czytania.

ZAPOWIEDZI – pierwsze

Słaby Mateusz zam. Żeleźnikowa Wielka oraz Gwiżdż Beata zam. Porąbka Jurkowska;

Marek Lelito zam. Żeleźnikowa Mała oraz Patrycja Szewczyk zam. Niskowa

 Warunki zyskania odpustu zupełnego:

– nabożne odwiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłego;

– przyjąć komunię świętą;

– odmówić modlitwy: „ Ojcze Nasz i „ Wierzę w Boga Ojca”;

– dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego;

Odpust można zyskać za jedną osobę zmarłą w ciągu dnia od 1 – 30 listopada. Także od południa Wszystkich Świętych i przez Dzień Zaduszny jeśli nawiedzimy kościół lub kaplicę np. na Małej.