Księża pracujący w naszej parafii


1. ks. Proboszcz mgr Wiesław Skrabacz
2. ks. mgr Piotr Kotarba

Księża, którzy pracowali w naszej parafii


1.Śp. ks. Piotr Lewandowski lata 20-te XX wieku
2. Śp. ks. kanonik Józef Kilian lata 30-te XX wieku
3. Śp. Stanisław Kudej - Proboszczlata 50-te XX wieku- założył instalację elektryczną w kościele. Powstała polichromia wewnątrz kościoła.
4. śp. Józef Gawron - Proboszcz Ks. Józef Gawron , s. Antoniego i Weroniki Janas, urodził się 17 maja 1937 r. w Jaworznej.
Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Święcenia kapłańskie w dniu 15 czerwca 1962 r. otrzymał z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w Katedrze tarnowskiej.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Bruśnik (od 1.08.1962), Kamionka Wielka (od 2.11.1964), Grybów (od 2.01.1967),
Tarnów-Klikowa (od 18.08.1970) i Przeczyca (od 22.06.1973). W dniu 24 maja został mianowany wikariuszem ekonomem,
a 2 sierpnia 1977 r. proboszczem parafii Żeleźnikowa.
Zmarł w środę 11 października 2005 r. Uroczystości pogrzebowe,
po których ciało śp. ks. Józefa zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Żeleźnikowej,
odbyły się 13 października. Przewodniczył im bp Wiktor Skworc.
5. ks. Andrzej Nowak - WikaryKs. Andrzej napisał: "Pochodzę z Michalczowej. Do szkoły średniej uczęszczałem w Nowym Sączu (II LO).
Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1990 r.
Pracowałem, jako wikariusz, na czterech parafiach: w Pleśnej, w Piwnicznej, w Żeleźnikowej i w Mielcu.
Obecnie jestem administratorem w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy.
Bardzo mile wspominam Żeleźnikową i myślę, że pozostanie ona na zawsze w mojej pamięci."
6. ks. Damian Kostrzewa - Wikary....
7. ks. Marian Duda - Wikary
Ks. Marian Duda napisał o sobie:" Urodziłem się 23.05.1975r. w Nowym Sączu.
Pochodzę z parafii Kicznia. Święcenia Kapłańskie przyjąłem w Katedrze tarnowskiej z rąk bp Wiktora Skworca 26.05.2001r.
Zostałem skierowany do pracy duszpaserskiej w parafii Żeleźnikowa.
Jako wikariusz pracowałem od 26 sierpnia 2001 do 26 sierpnia 2004r. spełniając posługę duszpasterską.
Katechizowałem w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej i Żeleźnikowej Małej.
Była to moja pierwsza parafia wszystkiego uczyłem sie powoli od Śp. Proboszcza Józefa Gawrona wchodzilem w życie parafialne.
Minęło już kilka lat od mojego pobytu w Żeleźnikowej, ale zawsze wracam pamiecią do tych dni
i zawsze mile wspominam ludzi tam żyjących i całą parafię."
8. ks. Zbigniew Stachura - Wikary
....
9. ks. mgr Stefan Smajdor- Wikary
2005-2008
....
10. ks. mgr Przemysław Podobiński- Wikary
2008-2011
....
11. ks. mgr Dominik Rutka - wikary
2013-2021
....

Księża rodacy


1. śp. ks. Jan Skoczeń
2. śp. ks. Antoni Skoczeń
3. śp. ks. Wincenty Skoczeń
4. śp. ks. Bazielich
5. O. Michał Łukasik
6. ks. prałat Alojzy Drożdż
7. ks. prałat Michał Drożdż
8. O. Tadeusz Słaby

9. BISKUP O. Józef Słaby

10. O. Maciej Słaby
11. O. Stanisław Słaby
12. ks. Mieczysław Górski
13. Śp. ks. Piotr Sroka
14. O. Stanisław Lelito
15. ks. Franciszek Majca
16. ks. Wiesław Majca
17. ks.Leszek Michalik
18. ks. Mirosław Świerk
19.

O. Adam Ogorzały

20. O. Zbigniew Skrzymowski
21. ks. Witold Maślanka
22. ks. Józef Nowak
23. ks. Andrzej Rams
24. ks. Włodzimierz Skoczeń
25. ks. Grzegorz Legutko
26. O. Andrzej Skoczeń
27. O. Janusz Skoczeń
28. ks. Krzysztof Legutko
29. ks. Maksymilian Lelito


Obrazki prymicyjne z kolekcji Pani Stanisławy Buczek:

k3
k3-2
k1
k1-2
k7
k7-2
k4
k4-2
k9
k9-2
k14
k14-2
k5
k5-2
k16
k16-2
k15
k15-2
k6
k6-2
k17
k17-2
k2
k2-2
k18
k18-2
k12
k12-2
k20
k20-2
k22
k22-2
k23
k23-2
k24
k24-2
k8
k8-2
k11
k11-2
k21
k21-2
k19
k19-2
k10
k10-2
k13
k13-2
k25
k25-2
001
001-2


Strona główna