Śp. Ksiądz mgr Piotr Sroka
Urodził się 8 czerwca 1968 roku w Nowym Saczu, jako syn Wojciecha i Janiny z domu Kulig. Pochodził z parafii Żeleźnikowa. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Nawojowej wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w dniu 28 maja 1994 roku w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.
Jako wikariusz pracował w kilku parafiach:
- od 27 sierpnia 1994 roku w Szymbarku
- od 30 czerwca 1997 roku w parafii Olszyny koło Jasła
- od 1 września 2001 roku w parafii Wadowice Dolne
- od 1 września 2004 roku w parafii Zaborów
- od 1 września 2009 roku w parafii Stróże
- od 1 września 2013 roku jako wikariusz w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Zborowicach
Zmarł 9 lutego 2016 roku.
Msza św. pogrzebowa była celebrowana w kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

strona główna