SZOPKA
BOŻE NARODZENIE 2013
Interpretacja i wymowa tegorocznej kontrowersyjnej szopki
w kościele w Żeleźnikowej Wielkiej.

Ksiądz Proboszcz wyjaśnia:
W związku z pojawiającymi się opiniami od zachwytu aż po ostrą krytykę co do idei tegorocznej szopki chcę przedstawić zamysł jej twórców. Szopka nawiązuje do życia i pracy naszych przodków, którzy kiedyś zamieszkiwali ten piękny skrawek „ sądeckiej ziemi”. Jest ona „ hołdem pamięci” złożonym wobec tych, którzy w takim trudzie pracy, w pocie czoła i zmęczeniu rąk tą matkę ziemię pielęgnowali.
Chcemy ”ocalić od zapomnienia” to co stanowiło ich życie, jak wyglądały wtedy domy i narzędzia pracy. Szopka i zgromadzone wokół niej przedmioty uświadamiają nam jak bardzo trudne i surowe życie nasi przodkowie prowadzili. Postacie umieszczone w szopce – scharowane pracą i zmęczone życiem – ukazują najlepiej ten wymiar życia pokolenia sprzed lat. Oni ciężko pracowali dla kawałka chleba by nie zabrakło go na rodzinnym stole. Ta ziemia ich karmiła jak karmi nas. Owoce swojej ciężkiej pracy – chleb - przynosili do ołtarza.
Kapłan modlił się w czasie mszy św. nad tymi darami słowami: „ Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb; owoc ziemi i pracy rąk ludzkich aby stał się dla nas chlebem życia”.
Postacie w szopce to wiejska rodzina z tamtych lat! Oni pracując na ziemi rodzącej chleb przynosili go do ołtarza, aby po słowach konsekracji stawał się Ciałem Chrystusa. Inaczej mówiąc każda msza święta w której uczestniczymy jest Bożym Narodzeniem. Bóg się rodzi dla człowieka! Staje sie dla niego pokarmem. Trzeba zatem widziec związek tej szopki z ołtarzem.

Strona Główna