WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA JÓZEFA
ORAZ PRYMICJE BISKUPIE
W RODZINNEJ ŻELEŹNIKOWEJ WIELKIEJ
11- 12 LIPCA 200911 lipca w godzinach popołudniowych przybył do naszej parafii ksiądz biskup Józef Słaby.
W Biegonicach przedstwiciele parafii z ks. Proboszczem i banderią powitali naszego rodaka Ks. Biskupa a następnie przyjechali pod kościół gdzie odbyło się spotkanie z naszymi parafianami ok. 18.
W niedzielę 12 lipca o godz.11 rozpoczęła się uroczysta Msza świeta prymicyjna koncelebrowana Biskupa Józefa Słabego.
Z plebanii w uroczystej procesji ks. Biskup wraz z zaproszonymi księżmi przeszedł po błogosławieństwie udzielonym Mu przez rodziców do kościoła parafialnego.
Został powitany przez wszystkie stany parafii: dzieci, młodzież, dorosłych słowami:
" W imieniu wszystkich, których Chrystus zgromadził dziś wokół ołtarza na wspólnej modlitwie, z sercem przepełnionym radością, witam Cię gorąco Księże Biskupie w naszej parafialnej wspólnocie. To wielke wyróżnienie dla nas i zaszczyt, że możemy dołączyc do grona osób, by wspólnie dziękować Bogu za Pełnię Twojego Kapłaństwa. Cieszymy się bardzo z Twojej obecności w naszej, tej, Twojej i naszej świątyni Ekselencjo.
Początki wielkich wydarzeń mają często cichy i skromny początek, ukryty przed ludzkim okiem. Tajemnica powołania ma swój początek w ludzkim sercu, gdzie Bóg zasiewa maleńkie nasionko, które wolno kiełkuje, rośnie, opiera się przeciwnościom, aż zmienia się w potężne drzewo.
Tyś Ekselencjo przed laty wybrał życie kapłańskie. Wybrałeś służbę Bogu, kościołowi i ludziom. W Chrystusie odnalazłeś swoje powołanie i wiernie w nim trwasz.
Odpowiadając na Chrystusowe wezwanie by budzić żywą świadomą i odpowiedzialną wiarę z dala od swojej Ojczyzny Polski, w dalekiej Argentynie, podjąleś się bardzo trudnego i odpowiedzialnego zadania.
Przyjmij zatem od nas Dostojny Gościu wyrazy uznania oraz najszczersze i najserdeczniejsze życzenia, niech łaska Naszego Pana, jego miłość i dobroć będą światłem Twej drogi na dalsze długie lata posługi biskupiej. Idź przez życie z dobrocią w sercu otoczony ludźmi, których kochasz i którzy Cię kochają.
Szczęść Boże"
oraz ks. Proboszcza, który powiedział:
"8 maja tego roku w uroczystość św. Stanisława Biskupa - w dalekiej Argentynie - nasz rodak o. Józef Słaby w katedrze NSPJ w Esquel przyjął sakrę biskupią. Nasza parafia przez 9 dni nowenny przygotowywała się do tego wydarzenia otaczając modlitwą naszego rodaka. Tak czuły nasze serca, że trzeba duchowego wsparcia, składając - nie tylko wtedy ale już zawsze - dar modlitwy w intencji naszego biskupa. Dziś cieszymy się Twoją obecnością - Ekscelencjo Księże Biskupie Józefie- w naszej parafialnej świątyni. Przeżywamy rok kapłaństwa. Twoje uczestnictwo w kapłaństwie powszechnym zrodziło się w dniu Twojego chrztu w tej świątyni; przy tej chrzcielnicy. W domu rodzinnym przy boku czcigodnych Twoich rodziców uczyłeś się pobożności, modlitwy i miłości do Chrystusa i Kościoła. W tej świątyni obficie korzystałeś z sakramentów świętych, słuchałeś Słowa Bożego i na modlitwie wyklęczałeś przed Panem wiele czasu. I przyszło słowo Chrystusa - "Pójdź za mną" na które ochotnie odpowiedziałeś. Wybrałeś Seminarium o. Redemptorystów w Tuchowie aby wcielać w życie myśl św. Alfonsa Ligurio realizując powołanie zakonne. Przez przyjęty sakrament kapłaństwa uczestniczysz odtąd w kapłaństwie służebnym . Pamiętasz zapewne dobrze swoje prymicje w tej świątyni sprzed 25 laty. Odtąd Twoje serce każe Ci iść ochotnie :"aż po krańce ziemi" z ewangelią na ustach. I czynisz tak z nieukrywaną radością służąc rodzinie zakonnej odtąd aż do dziś na argentyńskiej ziemi. Miałem szczęście - na wasze zresztą zaproszenie Ks. Biskupa i o. Macieja za które z tego miejsca serdecznie dziękuję - chodzić niejako śladami Twojej tam duszpasterskiej posługi. Doświadczyłem jak wiele dobra swoją pracą duszpasterską przez ten czas uczyniłeś. I budowa domu alumna w La Placie, i rozbudowa szkoły w Quilmes ; i upiększanie kościoła w San Vincente; i dom generalny w Resistenci - że wymienię tylko niektóre. Od półtora roku wraz z kilkoma ojcami Twojego zgromadzenia tak gorliwie i z poświęceniem poszliście do dalekiej Patagonii z duszpasterską posługą. I tam od kilku miesięcy jesteś Pasterzem diecezji ze stolicą w Esquele. Przyjąłeś pełnię Chrystusowego kapłaństwa - Księże Biskupie - gdzie przed Tobą tak wiele Ojciec Święty Benedykt XVI postawił zadań. Ufamy, że słowa hasła "Służyć Bogu i ludziom", które obrałeś za myśl przewodnią posługi biskupiej spełnisz jak najdoskonalej. Nasza rodzina parafialna obiecuje wspierać Cię zawsze w tej tak odpowiedzialnej posłudze. Dziś wracasz do swoich korzeni: rodzinnego domu, świątyni, szkoły ... wreszcie do bliskich Twojemu sercu, którzy zawsze tak mile Cię wspominają. Chcesz zapewne zaczerpnąć nowych sił do dalszego podejmowanego trudu duszpasterskiego. Pamiętaj Księże Biskupie Józefie, że zawsze byłeś i tym bardziej będziesz głęboko w naszych sercach zapisany w pamięci ... tej modlitewnej nade wszystko.

Pozwolę sobie powitać na naszej gościnnej ziemi żeleźnikowskiej wszystkich czcigodnych gości.
Cieszymy się obecnością Jego Emilencji Ks. biskupa Czesława Stanuli, który już 20 lat pełni swoją posługę też na kontynencie Południowej Ameryki w Brazylii.
Witam gorąco ks. prałata Jana Piotrowskiego Dyrektora papieskich Dzieł misyjnych z Warszawy członka kongregacji ewangelizacji narodów przy Stolicy Apostolskiej.
Witam ks. Prałata Krzysztofa Czermaka- wikariusza generalnego przy biskupie w Tarnowie, odpowiedzialnego za misje.
Witam Ojca Piotra Chyłę Wikariusza Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
Witam Ojca Janusza Urbana obecnego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.
Witam Ojca Stanisława Kruczka Prefekta Seminarium Ojców Redemptorystów z czasów studiów, gdy klerykiem był obecny Biskup Józef.
Witam Ojców Redemptorystów pracujących w Argentynie, Boliwii, Brazylii, Burkina-Faso: Ludwika Kazimierczaka, Jacka Stanisławskiego Jarosława Stępnia, Ojca Macieja Słabego, Ojca Stanisława- Braci księdza biskupa.
Witam Ojców Redemptorystów, Rodaków na ręce ojca Michała Łukasika.
Witam licznie zgromadzonych kapłanów rodaków pochodzących z naszej parafii na ręce ks. Prałata Alojzego Drożdża.
Witam księży z dekanatu na ręce ks. Alfreda Kruczka dziekana.
Witam ks. sąsiadów na ręce ks. Antoniego Koterli.
Witam wszystkich księży diecezjalnych gości tej uroczystości na ręce ks. prałata Romana Wójcika- mojego proboszcza z rodzinnej parafii.
Witam wielu Ojców i Braci z różnych domów zakonnych w Polsce i za granicą oraz kleryków i postulantów z Tuchowa."
Rozpoczęła się liturgia podczas której kazanie głosił Jego Emilencja Ks. biskup Czesław Stanula.
Dary ofiarne w czasie Mszy złożyli:
 • Dzieci pierwszokomunijne ofiarowały biret
 • Ministranci piuskę biskupią
 • Kandydaci do bierzmowania ofiarowali ornat, w którym biskup Józef słaby będzie bierzmował młodzież naszej parafii 14 lipca
 • Rada Parafialna ofiarowała sutannę biskupią- dar parafialny
 • Rada Parafialna ofiarowała pastorał- dar parafii Żeleźnikowa
 • Młodzież ofiarowała Monstrancję - dar wszystkich dzieł misyjnych z Warszawy
 • Pani Marianna Rams była nauczycielka Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej ofiaruje komplet kielichowy
 • Klerycy Wyższego Seminarium Redemptorystów przynieśli kielich i ornat jako dar Polskich Redemptorystów i Stowarzyszenia Przyjaciół Misji dla nowego biskupa
 • Delegacja Gminy Nawojowa z Wójtem dr. Stanisławem Kiełbasą ofiarowała obraz olejny kościoła parafialnego w Żeleźnikowej
 • Klerycy ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela przynieśli dary ofiarne: chleb i wino oraz klielich z 1894 roku ofiarowany parafii przez pierwszego biskupa pochodzącego z tej parafii ks. Biskupa Franciszka Wierzchiewskiego, biskupa Przemyśla i Arcybiskupa Lwowa uczestnika I Soboru Watykańskiego.
  Na zakończenie liturgii zabrał głos ks. Biskup bardzo wzruszony dziękował Matce Bożej, która ciągle Go prowadzi. Powiedział, że swoje kroki w dniu wczorajszym skierował przed obraz Matki Bożej Tuchowskiej, odwiedził także swego profesora Ojca Dalewskiego. Podziękował rodzicom za dar życia i bardzo szybki chrzest święty ponieważ jak stwierdził:"byłem bardzo słaby, nie tylko z nazwiska ale również zdrowia". Wspomniał również kapłanów spotkanych na swej drodze m.in.: ks. Stanisława Kudeja -" drogiego sercu"- ks. Józefa Gawrona , który napisał pierwszą opinię do seminarium, ks. Alfredowi Kuczkowi -katechecie z liceum.
  Następnie zabrali głos goście, gratulując ks. biskupowi.
  Na zakończenie uroczystości ks. Biskup udzielił błogosławieństwa:
 • Rodzicom
 • Księżom
 • Braciom i Siostrom Zakonnym
 • Rodzeństwu
 • Klerykom i Postulantom
 • Wszystkim zgromadzonym

  strona główna