rozeta nad wejsciem

PATRON PARAFII
ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ

Archaniołowie Rafał, Gabriel i Michał to prawdziwa arystokracja anielska, gdyż to im Bóg powierzał misje wyjaśniania ludziom jego planów.
Rafał przypomina nam o dobroci i opiece Bożej.
Gabriel po dziś dzień zwiastuje, że Bóg stał się jednym z nas.
Michał to niezawodny obrońca Kościoła, pomagający chrześcijanom w walce z mocami ciemności.


Święty Michał uchodzi za anioła pilnującego Bożego tronu. Zanim stoczy zwycięską walkę ze smokiem, pojawi się na kartach Starego Testamentu. Występuje tam jako niebieski opiekun Izraela, wspierający go w walce z jego przeciwnikami. Księga Daniela mówi o nim:
" W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę,
który jest opiekunem dzieci twojego narodu".
W dziejach Nowego Przymierza Bóg wyznaczy mu podobną rolę- obrońcy Kościoła, czyli Nowego Izraela.
Widzimy św. Michała Archanioła jak nieustannie walczy. W Liście św. Judy Apostoła spiera się z diabłem o ciało Mojżesza. W Apokalipsie sam rozprawia się ze złymi aniołami, które uniesione pychą wypowiedziały posłuszeństwo Bogu. Wznosząc okrzyk: "Któż jak Bóg", przystępuje do walki ze Smokiem.
Pisze św. Jan:
" I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki wielki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, z z nim strąceni zostali jego aniołowie".
Po zwycięskiej walce ze zbuntowanymi aniołami Bóg powierzył mu klucze do nieba i do czeluści piekieł, gdzie wtrąceni zostali szatan i jego pomocnicy. Zaprawdę św. Tomasz z Akwinu ma powody do tego, aby prorokować:
" Michał jest oddechem ducha Zbawcy, który pod koniec świata pobije i zniszczy Antychrysta, tak jak na początku uczynił z Lucyferem".

Góra św. Michała Archanioła


Kult św. Michała w Kościele
Kult św. Michała Archanioła istniał już w starożytności chrześcijańskiej. Z czasem Jego imię weszło do liturgii mszalnej, przy poświęceniu kadzidła i w liturgii pogrzebowej. Św. Michał Archanioł ukazał się także za czasów św. Grzegorza Wielkiego, papieża, w Rzymie podczas procesji przebłagalnej odprawianej na zamku zwanym odtąd Zamkiem Świętego Anioła, i włożył miecz do pochwy na znak, że Bóg odwróci srożący się gniew od ludu rzymskiego. Odtąd dżuma ustała. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI wieku aż 10 poświęconych sobie kościołów, w IX wieku kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było już tam 15.
Najgłośniejsze sanktuarium ku czci św. Michała Archanioła mieści się we Francji na małej skalistej wysepce, wyrastającej z morza.
Jest tam klasztor benedyktynów. Dawna nazwa wysepki Merkurego została zmieniona na "St. Michel". Tam to bowiem - jak głosi podanie - w roku 708 trzy razy pojawił się św. Michał biskupowi z Arsanches - św. Aubertowi. W 966 wódz normański, Ryszard I, wprowadził na tę skalistą wyspę benedyktynów. Św. Michał był uważany za głównego patrona i opiekuna Izraela. W Nowym Testamencie doznawał czci jako szczególny opiekun Kościoła. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem. Św. Michała obrały sobie za szczególnego patrona m. in. Niemcy i Austria. Jest księciem aniołów, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierających, którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności. Łączy się z tym jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. Artyści przedstawiają go z wagą do odmierzania dobrych uczynków.
Według Złotej Legendy średniowiecznego kaznodziei Jakuba de Voragine Archanioł Michał z polecenia Pana Boga: karze plagami Egipt, rozdziela wody Morza Czerwonego, prowadzi naród wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym powinien na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych.

Bazylika p.w. św. Michała w Miejscu Piastowym


Kult św. Michała w Polsce
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Św. Michała: męskie i żeńskie, założone przez bł. Bronisława Markiewicza (+ 1912): michaelici i michaelitki. O wielkiej czci, jakiej kiedyś w naszym narodzie doznał św. Michał, świadczy bardzo wielka liczba kościołów w Polsce pod jego wezwaniem. Jest ich prawie 350. O popularności św. Michała świadczy i to, że aż 222 miejscowości w naszym kraju zawdzięcza swoją nazwę imieniu św. Michała. Obraz św. Michała znajduje się w herbach 11 polskich miast. Jeden z Kościołów, którego jest patronem znajduje się w Miejscu Piastowym na trasie do Brzozowa i Jasła. W ikonografi św. Michał archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: "Quis ut Deus" - "Któż jak Bóg", waga.MODLITWA DO MICHAŁA ARCHANIOŁA LEONA XIII
Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego,św. Michale Archaniele
broń nas w walce przeciw księstwom i mocom, przeciw władcom ciemności tego świata
oraz złym duchom krążącym w przestwożach.
Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na obraz i podobieńswo swoje
oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej.
Ciebie czci Kościół świety jako stróża i patrona;
Tobie powierzył Pan odkupione dusze, byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości.
Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi stopami starł Szatana
i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi.
Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego,
aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie,
i pochwyć smoka, węża starodawnego, który jest diabłem i szatanem,
a związawszy go, rzuc w przepaść, aby więcej nie zwodził narodów.Amen.

strona główna

Opracowano na podstawie Księgi Świętych-kolekcja