Prace w parafii Żeleźnikowa Wielka

w latach 2005-2009

ks. Proboszcz Wiesław Skrabacz

Prace na plebani

 • Reperacja cieknącego dachu i zamalowaniu tych miejsc,
 • Wymiana wszystkich okien ze względu na oszczędności w ogrzewaniu budynku,
 • Przygotowanie pomieszczenia dla księdza proboszcza od stanu surowego na pietrze do zamieszkania (budowa łazienki),
 • Wymiana części grzejników od centralnego ogrzewania,
 • Malowanie większości pomieszczeń,
 • Usunięcie wszystkich elektrycznych grzejników (8 sztuk z łazienek i kuchni) i zastąpienie jednym energooszczędnym na olej opałowy,
 • Prace w kuchni i zakup kuchni gazowej,lodówki i pralki,
 • Odwodnienie terenu wokół plebanii i budynku katechetycznego,
 • Pomalowanie stolarki w punkcie katechetycznym,
 • Wymiana drzwi garażowych i założenie automatów do bramy wjazdowej i garaży,
 • Przygotowanie i wyposażenie sali katechetycznej na plebani,
 • Ułożenie kostki granitowej oraz kamienia w otoczeniu plebani,
 • Oświetlenie ciągów komunikacyjnych tzn. wjazdu i wejść na plebanie i do sali katechetycznej,
 • Zasianie trawy wokół oraz posadzenie krzewów,
 • Kominek do korzystania między innymi dla grup parafialnych,
 • Uporządkowanie pomieszczeń plebani,
 • Rekultywacja terenu na polu plebańskim i usunięcie kamieni,
 • Sporządzenie mapy geodezyjnej z wyrysowanymi działkami gruntu parafialnego
  oraz pozyskanie ksiąg wieczystych dla tych gruntów,
 • Kartoteka parafialna,
 • Uzupełnienie na bieżąco ksiąg parafialnych.

  Prace na cmentarzu.

 • Nowa część cmentarza o powierzchni 1 ha została dzięki staraniom terenem budowlanym,
 • Dokumentacja cmentarza i identyfikacja grobów jak chodzi o własność,
 • Rozebranie muru z kamienia i usunięcie go,
 • Podbudowa pod alejkę oddzielającą starą część cmentarza od nowej,
 • Kontenery na śmieci i ich usuwanie przez "Sita",
 • Położenie nakrapiania i odwodnienie na odcinku drogi dojścia do bramy cmentarza.

  Prace przy Kaplicy w Małej Żeleźnikowej

 • Przejęcie notarialne terenu pod parking i otoczenie kaplicy,
 • Odwodnienie i niwelacja terenu wokół kaplicy,
 • Ogrodzenie kaplicy,
 • Położenie kostki wokół kaplicy i od frontu,
 • Zagospodarowanie terenu wokół przez zieleń (trawa i krzewy),
 • Wstawienie krzyża misyjnego przed kaplicą,
 • Założenie nagłośnienia w kaplicy oraz do organów,
 • Wymiana żarówek na energooszczędne,
 • Zakup sprzętu liturgicznego oraz bielizny liturgicznej (kapturki ministranckie, kadzielnica, komże, itp).

  Prace w kościele parafialnym

 • Porządkowanie kościoła od wieży aż po wszystkie zakamarki,
 • Nagłośnienie kościoła wysokiej klasy,
 • Założenie alarmu,
 • Zautomatyzowanie dzwonu,
 • Oświetlenie kościoła na zewnątrz,
 • Nowe tablice informacyjne na zewnątrz (z wypominkami na klepsydry oraz z porządkiem nabożeństw)
  oraz wewnątrz przy wejściu i w zakrystii dla ministrantów,
 • Odgromienie kościoła - założenie dwóch nowych zejść celem zabezpieczenia urządzeń elektronicznych,
 • Wyświetlacz tekstów pieśni,
 • Wymiana wszystkich żarówek na energooszczędne,
 • Usunięcie starych pieców oraz poprawienie instalacji elektrycznej z założeniem nowych tablic rozdzielczych,
 • Naprawa zniszczonych przez wandali parapetów i rynien,
 • Zakup nagłośnienia do procesji za zewnątrz kościła oraz w czasie braku dostaw prądu,
 • Zakup projektora do wyświetlania filmów w kościele z ekranem,
 • Organizowanie kaplicy służącej dla zmarłych w ciemnicy (kiedyś zakup chłodni),
 • Zakup stojaków do dekoracji i banerów okolicznościowych,
 • Zakup sprzętów liturgicznych oraz bielizny liturgicznej (kapturki ministranckie, komże, alby, gong, 2 obrusy ołtarzowe na wymiar,kadzielnica, stolik w prezbiterium),
 • Ogrzewanie kościoła,
 • Konsekwentne poszerzanie parkingu od strony Myślca i usunięcie stamtąd drzewa,
 • Otoczenie kościoła ubogacone krzewami ozdobmymi także przy krzyżu misyjnym,
 • Od 3,5 roku strojenie w kwiaty kościoła z podziękowaniem za trud i ofiarę na ten cel,
 • Strona internetowa.

  Wyrażam ogromną wdzięczność Drogim mojemu sercu parafianom za zaangażowanie w życie
  parafii i składane ofiary dzięki którym przez 4 lata mojego duszpasterzowania mogliśmy tak
  wiele uczynić dla dobra naszej wspólnoty. Dziękuję Radzie Parafialnej z którą wszystkie te
  przedsięwzięcia ustalam. Dziękuję ofiarodawcom i tym, którzy pełni zapału tak wiele serca,
  czasu i poświęcenia wkładają aby te dzieła zaistniały.
  Na koniec dziękuję tym, którzy przyczynili się do powstania tego tekstu prowokując w parafii
  abym o tym powiedział - gdy rozpowiadają nieprawdziwe tezy, że nic się w parafii nie dzieje.
  Może bracie siostro czas abyś i Ty włączył się gorliwie
  i zaangażował wtedy można zobaczyć więcej.


  Zapraszam do współpracy!!!
 • Strona Główna