Odpust parafialny
27 września 2009


Uroczystość Odpustowa ku czci św. Michała Archanioła 2009

Ksiądz Proboszcz powiedział:
"Cieszymy się wspólnotą modlitewną, którą tworzymy w dniu dzisiejszym, czcząc patrona naszej świątyni św. Michała Archanioła. Jest dziś okoliczność szczególna, gdyż po raz pierwszy w historii naszej parafii Mszę św. odpustową celebruje rodak - Bp Józef Słaby. Chcemy uczcić - Twój Ekscelencjo - oraz księdza Wiesława Majcy i księdza Andrzeja Ramsa jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Dostojnych jubilatów serdecznie witam w progach rodzinnej parafii. Czynię to tym radośniej, że przeżywamy rok kapłański. Pochylamy się zatem w tym czasie więcej nad tajemnicą Bożego powołania. To przy tym ołtarzu ćwierć wieku temu sprawowaliście swoje prymicje kapłańskie. Dziś przychodzi wam dziękować Bogu za wielki dar 25-letniej służby w Chrystusowym Kościele. Witam dzisiejszego kaznodzieję ks. Roberta Biela - wikariusza biskupiego, wszystkich zacnych gości i parafian, zapraszając do wspólnej modlitwy. "
strona główna