GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
10 LISTOPADA 2018
ŻELEŹNIKOWA WIELKAW przededniu 100 rocznicy odzyskania Niepodległości w Żeleźnikowej Wielkiej odbyły się dla Gminy Nawojowa uroczystości upamiętniajace to wydarzenie.
Wszystkich przybywajacych do kościoła parafialnego p/w Św. Michała Archanioła witały uczennice szkoły przypinając biało-czerwone kotyliony.
O godzinie 900 przybyłych gości, poczty sztandarowe organizacji gminnych i szkół z terenu gminy oraz zebranych mieszkańców powitał Wójt Gminy Nawojowa Pan dr Stanisław Kiełbasa.
Następnie prelekcję dotyczącą losów mieszkańców gminy w czasach I Wojny Światowej wygłosił pan profesor dr Przemysław Stańko z Krakowa.Przedstawił losy wcielonych do armii austro-węgielskiej z terenu gminy, których było ok. 69 : 23 z Żeleźnikowej Wielkiej;20 z Nawojowej; 8 z Frycowej;1 z Bączej; 3 z Kuniny; 2 z Homrzysk;4 z Popardowej; 2 z Rybienia orza 4 ze Żłotnego.
Wśród żołnierzy z Żeleźnikowej wymienił między innymi następujące nazwiska:
 • Staniaław Stawiarski ur. 1895 uczestnik walk na Wołyniu i we Włoszech;
 • Michał Pierzchała
 • Franciszek Słaby ur. 1893
 • Jakub Bogdański ur. 1894
 • Marcin Piętka ur. 1896 zginął 1916
 • Jan Pietrzyk ur. 1890 zginął 1916
 • Wojciech Lebda
 • Józef Mężyk
 • Wojciech Skoczeń ur.1891
 • Jan Klimczak ur.1898 zginął 1916
 • Wojciech Słaby ur. 1870
 • Wojciech Lelito ur. 1892 ostatni z poległych z terenu wioski w VI.1918 we Włoszech
 • Jan Michalik ur.1871
 • Wojciech Barnach ur. 1887
 • Michał Drożdż ur. 1878
 • Józef Sroka ur. 1875
 • Józef Stawiarski ur. 1894
 • Tomasz Klimczak ur.1877
 • Stanisław Mężyk ur. 1885
 • Józef Oleś ur. 1898
 • Jan Słaby ur. 1896 poległy 13.II. 1918.
  Wszyscy ci młodzi ludzie oddali swe życie za Polskę.
  Następnie uczennice Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej z Żeleźnikowej Wielkiej zaprezentowały program artystyczny. Potem rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny.
  W kazaniu Ks. Proboszcz Wiesław Skrabacz odniósł się do słów poetki:
  "Biało-czerwony sztandar powiewa
  A nad nim orzeł srebrzysty lśni -
  Tu moje miejsce na tej ziemi,
  Gdzie słowo Polska wspaniale brzmi.
  Ziemio ojczysta, tyleś przeżyła,
  Byłaś ty mokra od krwi i łez -
  Byłaś i jesteś dla mnie kochana,
  Tu moje miejsce na ziemi jest.

  (Cecylia Korban)
  Nasze myśli, jak słowa poetki, biegną dziś - w tym szczególnym dniu - ku naszej ziemskiej matce, jaką jest Ojczyzna - Polska. Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia ich życia, z przykrymi niestety przeżyciami ostatniej wojny. Młodszemu pokoleniu przypominają się lata zniewolenia powojennego i służba obcej ideologii. A najmłodszym to, co zobaczą w telewizji lub usłyszą od dorosłych na temat Polski. I to niestety nie zawsze pochlebnego. Wszystkich nas jednak łączy troska o ten wspólny dom, który ma na imię Ojczyzna - skoro spotykamy się na Mszy św. w jej intencji. Cofamy się dziś myślą do roku 1918 gdy po latach niewoli Polska odrodziła się jako niepodległe państwo. Cofamy się również do roku 1989 kiedy w tym pełnym odrodzeniu przestali nam przeszkadzać nasi najbliżsi sąsiedzi. Czy jednak w to miejsce nie zaczęliśmy przeszkadzać sobie sami we własnym domu? Jak rozumiemy wolność, którą otrzymaliśmy i jak ją realizujemy? Czy jesteśmy wdzięczni za ten dar i czy wiemy komu? To są pytania, które przychodzą nam do głowy przy dzisiejszym święcie."
  Liturgię uświetniła muzycznie Orkiestra Dęta z Nawojowej.
  Następnie Pani Dyrektor Bernadetta Michalik podziękowała wszystkim organizatorom oraz uczestnikom uroczystości, zaprosiła do wysłuchania koncertu pieśni patriotycznej w wykonaniu zespołu "Skierki" oraz skorzystania z poczęstunku.