NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


19 KWIETNIA 2009 Żeleźnikowa Mała

Po raz kolejny odbył się odpust w Żeleźnikowej Małej w Święto Miłosierdzia Bożego. W czasie sumy odpustwej ks. Proboszcz powiedział m.in.: "Gromadzi nas tak licznie w tej kaplicy Miłosierdzie Boże. Dziękuję jubilatowi, ks. dziekanowi Wiesławowi Majcy za przewodniczenie dzisiejszej sumie odpustowej. Przy tej okazji słowo wdzięczności za dar dla kaplicy - 3 nowe ornaty, w których celebransi sprawują tę Mszę świętą oraz obrus ołtarzowy. Uroczystości jubileuszu i 25-lecia kapłaństwa ks. Wiesława Majcy i ks. Andrzeja Ramsa odbędą się w czasie odpustu ku czci św. Michała w kościele parafialnym.
Bp. nominat o. Józef Słaby swój jubileusz będzie przeżywał w drugą niedzielę lipca wraz ze swoimi biskupimi prymicjami. Dziękuję mojemu przyjacielowi ks. Eugeniuszowi Szyszce za wygłoszone Słowo Boże i modlitwę. Wszystkim księżom, gościom z dekanatu i sąsiedztwa. Słowo wdzięczności panu organiście i p. Irenie Górowskiej za przygotowanie zespołu muzycznego "Skierki"; pani kościelnej; służbie ołtarza na ręce ks. katechety; dziękuję za dekoracje i porządkowanie kaplicy przed odpustem oraz przyjęcie odpustowe dla księży. W jakże innej scenerii od ubiegłych lat przychodzi nam przeływać tegoroczny odpust. W ostatnim bowiem czasie, trudem i ofiarnością parafian, udało się zbudować piękne ogrodzenie i położyć kostkę granitowa przed kaplicą. Podziękowanie za pracę i wielkie poświęcenie składam wszystkim na ręce pana Bogdana Sroki, który zadziwia mnie swoim zaangażowaniem w to dzieło. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie rodziny z Małej Żeleźnikowej złożą na ten cel ofiary. Przed nami wiele jeszcze do zrobienia jak idzie o zagospodarowanie wnętrza kaplicy i jej otoczenia. Pan Łukasz Mężyk ze swoim teściem p. Janem Zaczykiem podjęli od piątku prace przy upiększaniu otoczenia kaplicy - za co dziękuję - i proszę ich o kontynuację."
strona główa