Śp. Ojciec Tadeusz Słaby


Ojciec Tadeusz urodził się 3 kwietnia 1956 roku w Żeleźnikowej Wielkiej k/ Nowego Sącza w rodzinie Rozalii i Franciszka Słaby.
Po ukończeniu szkoły średniej w Starym Sączu wstąpił do Zgromadzenia Ojców Redemptorystów.
Nowicjat odbył w 1975/1976 i 15.08.1976 roku złożył śluby zakonne; śluby wieczyste 15.08.1981 r.
Został wyświęcony na kapłana 13 czerwca 1982 roku w Tuchowie przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
Po rocznym przygotowaniu w Warszawie wyjechał na misje do Brazylii w marcu 1983 roku.
Pracował na placówce misyjnej w Bom Jesus da Lapa, gdzie był proboszczem parafii, przełożonym wspólnoty, ekonomem sanktuarium i misji w Bahia.
Oddawał się pracy pastoralnej we wspólnotach wiejskich i w dzielnicach peryferyjnych miasta Bom Jesus da Lapa.
Wybudował kompleks budynków centrum dokształcania liderów w Bom Jesus da Lapa, nie licząc innych dzieł na wioskach, które obsługiwał.
W 1996 roku został przeniesiony do pracy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Salwadorze, gdzie kontynuował budowę kościoła parafialnego.
W 1999 roku skierowano go do miasta i parafii Senhor do Bonfim.
Z misji powrócił w 2004 roku i zamieszkał w Krakowie, gdzie spędził ostatnie lata swego życia.
Z powodu rozwijającej się choroby wiele razy musiał być hospitalizowany.
Zmarł 6 lipca 2018 w szpitalu w Nowym Sączu. Przeżył 62 lat.
Odszedł w 42 roku życia zakonnego i 36 roku kapłaństwa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lipca 2018 w Żeleźnikowej Wielkiej
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

strona główna