PATRONIE NASZ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Świętej Rodziny

26 grudnia 2021


 • Dziękujemy
  - za życzenia z racji świąt przekazane różną drogą oraz za dary na stół na plebani;
  - za piękne przygotowanie szopki i kościoła na święta mieszkańcom Myślca ;
  - ks. Maksymilianowi za głoszone Słowo Boże oraz posługę w konfesjonale;
  - portalowi i gazecie Sądeczanin za obszerny materiał o naszej parafii z racji jubileuszy; Można zakupić jeszcze ten miesięcznik w zakrystii a na stronie parafii możliwość kliknięcia na film o kościele;
  - służbie ołtarza za piękną świąteczną liturgię na ręce ks. Katechety; Także ks. Piotrowi za gorliwe zaangażowanie duszpasterskie;
  - panom organistom Tomaszowi oraz Kamilowi;
  - zespołowi „ Skierki” na ręce p. Ireny Górowskiej za piękny śpiew kolęd przed pasterką oraz p. Natalii Górowskiej za śpiew w święta i dzisiaj z zespołem „ Aniołków sw. Michała”;
  - panu profesorowi Mirosławowi Tokarczykowi z córeczką za grę w pasterkę i święta;
  - kolędnikom misyjnym i parafianom za ofiarność na cele misyjne dzisiaj do puszek;
  - diakonowi Jarosławowi i klerykowi Dawidowi i Danielowi;
  - panu kościelnemu przy kościele i kaplicy;
  - pani Krystynie Niemiec oraz Marii Zaczyk za całoroczna troskę o obrusy ołtarzowe i bieliznę liturgiczną;
 • Jutro w liturgii wspominamy św, Jana Apostoła i ewangelisty. Zwyczajowo poświęcimy wino;
 • We wtorek Świętych Młodzianków Męczenników;
 • W środę nowenna do Matki Bożej; wcześniej pół godziny adoracja w ciszy.
 • W piątek zakończenie Starego Roku. O godzinie 15 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory Eucharystyczne; suplikacje i dziękczynne „ Ciebie Boga wysławiamy…” W Sylwestra nie obowiązuje post; jest dyspensa.
 • W sobotę Nowy Rok; Święto Bożej Rodzicielki. Msze święte jak w niedzielę.
  Składka tradycyjnie na potrzeby diecezji wskazane przez Księdza Biskupa.
 • W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla dorosłych.
 • Jest prasa katolicka.
 • W tym tygodniu i następnym do Trzech Króli organizujemy kolędę zapraszając do wspólnej modlitwy na mszach świętych wieczornych o 17 tu i w kaplicy o 16 polecając Bożej opiece nasze rodziny.
  Proszę przynieść w naczyniach wodę, która będzie każdorazowo poświęcona na początku mszy. Mamy już w domach z tamtego roku modlitewniki kolędowe a także wg podanego wzoru na stronie naszej parafii .
  W gronie rodziny przeżyjmy obrzęd domowej kolędy najlepiej po zakończonej mszy w kościele.
 • Rejony kolędowe :
  Pon. - Myślec potoki i wieś od strony wschodniej drogi; - w kaplicy Żeleźnikowa Mała ścieżki;
  Wt. - Myślec od Popradu i wieś po stronie drogi zachodniej/ dom kultury/; - w kaplicy Żeleźnikowa Mała po stronie kaplicy ;
  Śr. podkościele i plebańskie; - w kaplicy Żeleźnikowa Mała od strony przedszkola;
  Czw. Żeleźnikowa Wielka od Tadeusz Słaby do plebani ;
 • Kolęda 3.01. - 5.01.
  Pon. Kącina i Wiejskie ;
  Wt. Zagórze od Popowic;
  Śr. Zagórze od Podkamiennego
 • Obrzęd kolędy w domu

  Prowadzący: Pokój temu domowi.
  Wszyscy: I wszystkim jego mieszkańcom.
  P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  W: Amen.
  - Odczytanie fragmentu Pisma Św.: Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 19. 1 - 10
  - Śpiew kolędy: Do szopy, hej pasterze

  Panie Jezu Chryste, dziękując Ci, że jesteś Bogiem z nami, prosimy Cię usilnie, uświęcaj naszą rodzinę, abyśmy na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu wciąż gorąco Ciebie kochali, z Tobą żyli na co dzień i nieśli Ciebie braciom i siostrom. Z wiarą w sercu wołamy do Ciebie: /po każdym wezwaniu Ciebie Prosimy..../

  Obdarz pasterzy Kościoła, zwłaszcza kapłanów, którzy prowadzą nas do Ciebie, potrzebny łaskami, aby swym życiem i sprawowaną posługą głosili światu Twoją Ewangelię. Rozbudzaj także serca młodych ludzi, aby odpowiedzieli na głos Twego powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego i rodzinnego.

  Ześlij pokój na cały świat, szczególnie na naszą Ojczyznę i naszą rodzinę, abyśmy wszyscy żyli jak siostry i bracia, krocząc razem do Twego Królestwa.

  Zatrzymaj pandemię koronawirusa, przyjdź z pomocą wszystkim pracownikom służby zdrowia, chorym daj pełne zdrowie duszy i ciała, konającym użycz łaski dobrej śmierci, zmarłych w wyniku epidemii przyjmij do swej chwały, a opłakujących stratę najbliższych obdarz pociechą i nadzieją.

  Pomnażaj w naszej rodzinie wiarę w Ciebie, rozpalaj wzajemną miłość i szacunek; spraw, abyśmy się wciąż upodabniali do Świętej Rodziny z Nazaretu.

  Dziękując Ci za otrzymane łaski, zwłaszcza za cząstkę Kościoła, jaką jest nasza parafia obchodząca swoje Jubileusze, prosimy, abyśmy trwając w dziedzictwie naszych ojców, wciąż jednoczyli się z Bogiem, razem wiernie podążali za Tobą, tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary.

  Daj życie wieczne naszym zmarłym: bliskim, krewnym, przyjaciołom, dobrodziejom i sąsiadom.
  P: Przyjmij, Panie, nasze prośby i rozważanie tajemnicy Twojego narodzenia, w której uświadamiamy sobie, że jesteś Emmanuelem - Bogiem z nami.

  Wspólna modlitwa dziesiątką różańca świętego: Tajemnica III radosna (Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem)
  Śpiew kolędy: W żłobie leży (DN 442)
  P: Módlmy się:

  Dobry i miłosierny Boże, Twojej opiece polecamy nasz dom i wszystko, co posiadamy. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na naszą rodzinę zgromadzoną w Twoje imię. Spraw, abyśmy byli złączeni jedną miłością, trwali ufnie na modlitwie, służyli sobie nawzajem, a śpiesząc z pomocą innym - słowem i czynem wyznawali wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  W: Amen.

  Prowadzący odmawia modlitwę końcową, w czasie której wszyscy wykonują znak krzyża, zanurzając wcześniej dłoń w przyniesionej z kościoła wodzie święconej.
  P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
  W: Amen. Śpiew kolędy: Bóg się rodzi, moc truchleje


  Link do ksiazki Powiat Nowosądecki z Nieba

  ZAPOWIEDZI
  MSZE ŚWIĘTE


  DZIEŃ GODZINA Ks. Proboszcz Ks. Katecheta
  PONIEDZIAŁEK
  700 Zm. Michał Witowski w 14 rocznicę śmierci. Śp. Katarzyna Władysław Potoczek z intencji syna
  1700 W intencji mieszkańców Myślca po wschodniej stronie drogi o zdrowie i łaski KAPLICA
  1600
  kolęda: Mieszkańcy Żeleźnikowa Mała Ścieżki
  WTOREK
  700 Zm Michał Katarzyna i Władysław Tokarczyk Śp. Władysław Potoczek w 21 rocznicę śmierci oraz śp. Antoni i Ryszard - od Elżbiety Słaby z rodziną
  1700 W intencji mieszkańców Myślca po zachodniej stronie drogi o zdrowie i łaski;/klub/ KAPLICA
  1600
  kolęda: Żeleźnikowa Mała od strony Kaplicy
  ŚRODA
  700 Zm. Jan Kunegunda Kowalik; Anna Józef Lelito Śp. Antoni Potoczek i Ryszard Bodziony
  1700 W intencji mieszkańców podkościela i plebańskiego o zdrowie i łaski w rodzinach KAPLICA
  1800
  kolęda: Żeleźnikowa Mała od strony przedszkola
  CZWARTEK
  700 W 4 rocznicę ślubu Anny i Jakuba Juszczyk dziękczynno - błagalna ...
  1700 W intencji rodzin od Tadeusz Słaby do plebani o zdrowie i łaski KAPLICA
  1600
  Śp. Józefa i Władysław Majerscy
  PIĄTEK 700 Zm. Józef Bielak w 13 rocznicę śmierci Śp. Bronisławę Pierzchała od córki Beaty Żelazko z mężem Grzegorzem
  ..00 ... KAPLICA
  ...
  SOBOTA NOWY ROK
  700 - W 83 urodziny Marii Janus dziękczynno - błagalna
  - Zm. Janina Skoczeń w 30 dniu sm. Od córki Zofii z mężem śmierci
  ...
  930 Zm. Mieczysław Barnach z racji imienin ...
  1100 Zm. Wojciech Adamczyk w 2 rocznicę śmierci ...
  1600 ... Śp. Renata Stefaniak od syna Kacpra z Natalią
  Żeleźnikowa Mała
  815
  ... Śp. Michał Sadowski
  NIEDZIELA
  700 Zm. Andrzej Wiktor w 1 rocznicę śmierci od żony ...
  930 Zm. Stanisław Węgrzyn ...
  1100 W 1 rocznice ślubu Elżbiety i Konrada Gwoździewicz dziękczynno - błagalna ...
  1600 ... Śp. Stanisławę Buczek w 3 rocznicę śmierci
  Żeleźnikowa Mała
  815
  ... Śp. Stanisław Baran od brata Mirka z rodziną


  Strona Główna