PATRONIE NASZ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Adwentu

19 grudnia 2021


 • Dziś IV niedziela Adwentu. Po rannej mszy Nowenna do Dzieciątka Jezus.
 • Msze roratnie w tygodniu rano o 6.45 połączone z Nowenną do Dzieciątka Jezus; w kaplicy o 16.
  Wcześniej śpiew Godzinek. W kaplicy roraty o 16 ; tylko w środę wyjątkowo o 18!!!.
 • We wtorek odwiedzimy chorych zgłoszonych w kancelarii i w zakrystii od 8.30.
 • We wtorek od 14 do 17 spowiedź przedświąteczna w kościele zaś w kaplicy od 15.15. Będą obcy spowiednicy.
 • W piątek wigilia i msza rano w kościele i w kaplicy o 7. Przed roratami i po spowiedź.
 • We czwartek o 22 pasterka w kaplicy w Małej Żeleźnikowej.
  Tradycją lat ubiegłych pół godziny wcześniej śpiew „ Skierek”.
 • O północy zapraszamy na pasterkę do naszej świątyni parafialnej. Jak zawsze składamy wtedy ofiarę na Fundusz Obrony Życia.
 • W sobotę Święta Bożego Narodzenia. Porządek nabożeństw jak w niedzielę.
  Przeżywajmy ten czas zachowując nasze piękne religijne tradycje.
 • W niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
  Jest to Niedziela Synodalna. Na mszy o 9.30 i w kaplicy poświęcenie owsa.
  Składamy ofiarę na PAT i KUL .
 • Dzisiaj można zakupić wieńce adwentowe z ofiarą na rzecz potrzeb misji na Białorusi.
 • Jest do nabycia bożonarodzeniowe wydanie „ Sądeczanina” z obszernym materiałem o naszej parafii.
  Jest prasa katolicka. W „ Gościu Niedzielnym” cały obrzęd liturgiczny wigilii. Jest też na stronie parafii niżej podany.
 • Drodzy Diecezjanie!
  Zbliża się czas misyjnego kolędowania, które w zbliżającym się okresie Bożego Narodzenia będzie musiało z powodu pandemii przybrać niestety inną formę niż tradycyjne odwiedzanie domów przez grupy kolędnicze. Nie chcemy rezygnować z tej bardzo wartościowej tradycji, która tak mocno już utrwaliła się w naszej diecezji, dlatego też gorąco zapraszam do organizowania w kościołach spotkań po Mszach świętych, w czasie których kolędnicy misyjni będą mogli zaprezentować przygotowany program.
  Mając świadomość ogromu dobra, jakie dokonuje się dzięki kolędnikom misyjnym naszej diecezji na rzecz dzieci na trzech kontynentach, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele mają swój udział, a więc samym kolędnikom, ich opiekunom, duszpasterzom oraz wszystkim diecezjanom, którzy w ten sposób wspierają misje.
  Z pasterskim błogosławieństwem, darem modlitwy i życzeniami jak najowocniejszego przeżycia czasu Bożego Narodzenia.
  Ks. Bp Andrzej Jeż
 • W związku z powyższym prosimy o zaangażowanie dzieci, które zawsze stawały na wysokości zadania i pięknie się angażowały w kolędę.
  Prośba aby jutro w Małej po roratach zebrali się chętni a w Wielkiej jutro o 18.
 • Nie będzie w tym roku zwyczajowej kolędy misyjnej dzieci po domach; zaś po mszach świętych w niedzielę kolędnicy misyjni zbiorą ofiarę na cele misyjne pod kościołem.
 • Już dzisiaj informujemy parafian, że po konsultacji z Radą Parafialną podjęliśmy decyzje, ze w tym roku kolęda ze względu na COVID będzie w formule ubiegłorocznej.
  Czynimy tak ze względu na panoszącą się zarazę w duchu odpowiedzialności za siebie. Zapraszać będziemy do kościoła i kaplicy poszczególne rejony kolędowe i modlić się będziemy w intencji rodzin na mszy świętej prosząc o zdrowie i potrzebne łaski w rodzinach.
  W domu rodzina w swoim gronie modlić się będzie wg propozycji jakie mieliśmy w książeczkach. Przy tej okazji odnajdźmy je w domu.
 • PRZY WIGILIJNYM STOLE


  Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej.
  Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru:
  1. Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi.
  2. Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci lub inny z domowników zapala święcę i mówi: Światło Chrystusa, zaś zebrani odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. W tym momencie dzieci zapalają również światła na choince.
  3. Ojciec lub matka zaczynają modlitwę od znaku krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
  4. Wyznaczona wcześniej osoba czyta z Pisma świętego fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Mówi: wysłuchajmy słów Ewangelii św. Łukasza o tym, że Pan Jezus narodził się ponad dwa tysiące lat temu. Następnie odczytuje fragment z Ewangelii: Łk 2,1-14.
  5. Po wysłuchaniu Ewangelii ojciec lub matka odczytują prośby, na które wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.
  Dobry Boże, dziękujemy Ci za tę noc, w czasie której narodził się Twój Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Z ufnością kierujemy do Ciebie nasze prośby:
  a. Za naszą rodzinę: o pokój, zgodę, miłość i wiarę. Ciebie prosimy…
  b. Za naszych sąsiadów i przyjaciół: o potrzebne dla nich łaski. Ciebie prosimy…
  c. Za samotnych, chorych, biednych i głodnych: o potrzebną dla nich pomoc oraz życzliwość bliźnich. Ciebie prosimy…
  d. Za dzieci nienarodzone: o to, by wszystkie mogły się narodzić. Ciebie prosimy…
  e. Za naszą Ojczyznę: by rozwijała się w zgodzie i pokoju. Ciebie prosimy…
  f. Za naszych zamarłych (należy wymienić ich z imienia): o radość życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy…

  6. Ojciec lub matka rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz.
  7. Po modlitwie następuje łamanie się opłatkiem połączone z życzeniami. Ojciec lub matka mówi: Teraz połamiemy się opłatkiem, który jest chlebem miłości.
  W tym geście wyrazimy naszą miłość do siebie nawzajem.
  Niech Bóg błogosławi naszym życzeniom!
  Wszyscy składają sobie życzenia i łamią się opłatkiem. Warto do życzeń dołączyć prośbę o wybaczenie błędów i popełnionego w minionym roku zła.
  8. Po złożeniu sobie życzeń wszyscy śpiewają kolędę: Wśród nocnej ciszy i zajmują miejsca przy stole, zaś ojciec lub matka wypowiadają słowa modlitwy:
  Pobłogosław, Panie, nas, pobłogosław dary wigilijnej wieczerzy,
  które będziemy spożywać, pobłogosław tych, którzy je przygotowali.
  Niech ten wigilijny stół będzie wyrazem naszej wdzięczności za Narodzenie się Pana Jezusa wśród nas.
  Amen.
  W rodzinnej atmosferze rozpoczyna się wieczerza wigilijna. Nie zapominajmy o pustym miejscu przy stole jako wyrazie pamięci o tych, którzy nie mogli zasiąść z nami przy wigilijnym stole oraz gotowości przyjęcia kogoś, kto być może tego wieczoru zapuka do naszych drzwi.
  9. Po zakończeniu wieczerzy ojciec lub matka wypowiadają słowa dziękczynienia: Dziękujemy Ci Panie za dary, które spożyliśmy w czasie tej wigilijnej wieczerzy.
  Ucz nas zawsze dzielić się z innymi chlebem i miłością.
  Pomóż nam wytrwać w zgodzie i miłości rodzinnej nie tylko tego wieczoru, ale w każdym dniu naszego życia.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  10.Wspólne kolędowanie. Warto zatroszczyć się o teksty śpiewanych kolęd dla wszystkich domowników.
  Link do ksiazki Powiat Nowosądecki z Nieba

  ZAPOWIEDZI
  MSZE ŚWIĘTE


  DZIEŃ GODZINA Ks. Proboszcz Ks. Katecheta
  PONIEDZIAŁEK
  645 Zm. Antoni Sroka w 12 rocznice śmierci od żony z rodziną Śp.
  ...00 ... KAPLICA
  1600
  ...
  WTOREK
  645 Zm. Władysław Barnach w 2 rocznicę śmierci od córki Anety ...
  ...00 ... KAPLICA
  1600
  ...
  ŚRODA
  645 Zm. Michalina i Jan Paluch od synowej Józefy ...
  ..00 ... KAPLICA
  1800
  ...
  CZWARTEK
  645 Zm. Marian Garwol w 1 rocznice śmierci od żony ...
  ..00 ... KAPLICA
  1600
  ...
  PIĄTEK WIGILIA 645 Z racji imienin o zdrowie i potrzebne łaski Boże dla Adama Górki od teściów ...
  2200 ... KAPLICA
  ...
  2400 Zm. Józef Błażusiak ...
  SOBOTA BOŻE NARODZENIE
  700 Zm. Elżbieta i Wojciech Plata ...
  930 Zm. Władysław Lelito od córki z rodziną ...
  1100 W intencji Adama i Agatki Górka o zdrowie i potrzebne łaski ...
  1600 ... ...
  Żeleźnikowa Mała
  815
  ... ...
  NIEDZIELA
  700 Zm. Marian Garwol w pierwszą rocznicę śmierci. ...
  930 W intencji Marcina i Marii Skoczeń w 50 rocznicę ślubu dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo ...
  1100 W intencji Michała i Marii Różańskich w 50 rocznicę ślubu dziękczynno - błagalna od dzieci z rodzinami; ...
  1600 ... ...
  Żeleźnikowa Mała
  815
  ... ...


  Strona Główna